×

วีระกร มองศาล รธน. มีปัญหาใหญ่เท่า รธน. แต่ยังไม่รับร่างแก้ฉบับประชาชน เหตุเสนอยกเลิก ส.ว. เป็นสภาเดี่ยว

โดย THE STANDARD TEAM
16.11.2021
  • LOADING...
วีระกร คำประกอบ

วันนี้ (16 พฤศจิกายน) วีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ชื่นชม พริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม และกลุ่ม Re-Solution ที่เป็นผู้ริเริ่มเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง

 

ขณะเดียวกัน เป็นที่น่าเสียดายว่าหลักการและเหตุผลของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตนไม่สามารถที่จะรับได้แม้จะเห็นด้วยในบางเรื่อง เช่น เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันศาลรัฐธรรมนูญมีความยิ่งใหญ่เท่ากับรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกัน ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาว่าคนนั้นผิด คนนี้ผิด คนนั้นต้องติดคุก จึงไม่ใช่หน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว มันเพี้ยนไปเยอะ จึงเห็นด้วยในการแก้ไขบทบาทและวิธีการได้มาซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ

 

วีระกรกล่าวต่อไปว่า ในเรื่องที่ตนไม่สามารถรับได้ในร่างรัฐธรรมนูญของกลุ่ม Re-Solution เช่น การตัดหมวดว่าด้วยรัฐสภา และบัญญัติหมวดขึ้นมาใหม่ให้เหลือเพียงสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 500 คน ซึ่งในรายละเอียดตนมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนนี้เป็นการลอกมาจากรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 มาทั้งมาตรา โดยเฉพาะวิธีในการคำนวณบัตรใบเดียว

 

ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตนก็เห็นด้วยในการลดอำนาจบทบาทหน้าที่ของ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี แต่กลุ่ม Re-Solution เสนอให้ตัดสมาชิก ส.ว. ออกจากรัฐสภานั้นตนมองว่าประเทศไทยมีระบบสองสภาตั้งแต่ปี 2475 และวุฒิสภาทำหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายมาโดยตลอด ซึ่งในบางครั้งสภาผู้แทนราษฎรอาจยังไม่รอบคอบในการพิจารณากฎหมายเพื่อบังคับใช้กับพี่น้องประชาชนเกือบ 70 ล้านคน และมีหลายครั้งที่ ส.ว. ช่วยสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขกฎหมาย ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี ส.ว. ช่วยปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย ซึ่งหากข้อเสนอของกลุ่ม Re-Solution เสนอปรับลดอำนาจหน้าที่ของ ส.ว. ตนอาจจะเห็นด้วยกับข้อเสนอของกลุ่ม Re-Solution

 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านวาระรับหลักการของรัฐสภา ตนขอให้กลุ่ม Re-Solution เสนอกฎหมายเข้ามาใหม่อีกครั้ง และขอให้ลงรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ให้มากกว่านี้

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising