×

Moderna Therapeutics

20 พฤษภาคม 2020

ผลวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกของโลกที่ทดลองในมนุษย์ออกมาแล้ว แต่มันคือความหวังหรือเรายังต้องรอต่อไป

บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพโมเดอร์นา เทอราพิวติกส์ (Moderna Therapeutics) และสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ (NIH) ได้เริ่มการทดสอบวัคซีนป้องกันโรคทางเดินหายใจโควิด-19 ในมนุษย์ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกที่ศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งในนครซีแอตเทิล เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2020 ในชื่อวัคซีนที่เรียกว่า mRNA-1733    ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตามเวลาสหรัฐฯ รา...