×

Laukkai

เศรษฐา ทวีสิน
20 พฤศจิกายน 2023

นายกฯ ย้ำต้องแยกระหว่างเหยื่อกับผู้ทำผิดเอี่ยวคอลเซ็นเตอร์ที่เล่าก์ก่าย เผยยังไม่ได้รับรายงานตัวประกันคนไทย หลังมีภาพข่าวฮามาสนำตัวส่ง รพ.

วันนี้ (20 พฤศจิกายน) ที่กระทรวงการคลัง เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการช่วย 226 คน จากเมืองเล่าก์ก่าย ประเทศเมียนมา ว่าได้รับรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศ ขณะนี้ได้ช่วยเหลือออกมาแล้ว ซึ่งในนั้นมีผู้กระทำความผิดที่อยู่ในกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วย แต่ไม่แน่ใจว่ามี 3 คนหรือไม่   ผู้...

Close Advertising