×

Hubble Space Telescope

29 เมษายน 2024

กล้องฮับเบิลหยุดทำงานชั่วคราว หลังพบปัญหากับระบบไจโรสโคปบนยาน

กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลหยุดปฏิบัติภารกิจสำรวจวิทยาศาสตร์ชั่วคราว หลังประสบปัญหากับระบบไจโรสโคป (Gyroscope) ซ้ำอีกครั้ง   เมื่อวันที่ 23 เมษายน กล้องฮับเบิลถูกส่งเข้าสู่ Safe Mode โดยอัตโนมัติ เมื่อหนึ่งในไจโรสโคป 3 ตัวบนกล้องเกิดทำงานผิดพลาด ทำให้กล้องไม่สามารถหันปรับทิศไปยังตำแหน่งตามที่ควรเป็นได้ จึงต้องหยุดปฏิบัติภารกิจถ่ายภาพและกา...
18 พฤศจิกายน 2023

นักดาราศาสตร์พบดาวเคราะห์ขนาดคล้ายโลกที่อยู่ใกล้สุด จากข้อมูลใหม่โดยกล้องฮับเบิล

นักดาราศาสตร์ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลเพื่อศึกษาขนาดของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ LTT 1445Ac อย่างแม่นยำ ก่อนพบว่าเป็นดาวเคราะห์ขนาดคล้ายโลกที่อยู่ใกล้ระบบสุริยะที่สุด   ดาวเคราะห์ดวงดังกล่าวตรวจพบครั้งแรกในปี 2022 โดยกล้องโทรทรรศน์อวกาศ TESS ซึ่งมีภารกิจในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบผ่านกระบวนการเคลื่อนตัดผ่านหน้า หรือการ Transit ที่นั...
NASA ภาพจักรวาล
15 พฤศจิกายน 2023

NASA เปิดภาพหลากสีสันของจักรวาล ผลงานของกล้องฮับเบิลและเจมส์ เว็บบ์

NASA เปิดภาพถ่ายที่มีสีสันมากที่สุดรูปหนึ่งของจักรวาล แสดงให้เห็นกระจุกกาแล็กซี MACS0416 ที่อยู่ห่างจากโลกไปราว 4,300 ล้านปีแสง จากกล้องฮับเบิลและเจมส์ เว็บบ์   ภาพถ่ายดังกล่าวเผยให้เห็นกระจุกกาแล็กซี MACS0416 โดยเป็นหนึ่งในวัตถุอวกาศห้วงลึกที่กล้องฮับเบิลได้เริ่มสำรวจมาตั้งแต่ปี 2014 ซึ่งอาศัยแรงโน้มถ่วงมหาศาลของกระจุกกาแล็กซี ทำให้เกิด...
ปรากฏการณ์ประหลาด
9 ตุลาคม 2023

กล้องฮับเบิลพบปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในจุดที่นักดาราศาสตร์ไม่คาดคิดเป็นครั้งแรก

กล้องฮับเบิลได้ถ่ายภาพการเกิด LFBOT หรือแสงสว่างวาบสีน้ำเงินที่ปรากฏให้เห็นในช่วงเวลาสั้นๆ โดยนอกจากจะเป็นปรากฏการณ์ที่นักดาราศาสตร์ยังไม่สามารถระบุที่มาได้อย่างชัดเจนแล้ว ข้อมูลล่าสุดยังพบว่ามันเกิดขึ้นในจุดที่ไม่ควรอยู่ ซึ่งสร้างความฉงนและคำถามมากมายให้กับนักดาราศาสตร์   ปรากฏการณ์ดังกล่าวถูกตรวจพบเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2023 มีชื่อว่า A...


X
Close Advertising