×

GoFit

Fitness First GoFit
23 สิงหาคม 2019

ทุบตลาด! Fitness First เตรียมแตกแบรนด์ย่อย GoFit จับกลุ่มคนเร่งรีบที่อยากออกกำลังกาย ชูราคาเริ่มต้น 790 บาท/เดือน

ถ้าจะบอกว่าตลาดฟิตเนสในบ้านเราเป็นตลาดปราบเซียนคงไม่ผิดนัก เพราะถึงคนไทยจะมีอัตราการเล่นฟิตเนสไม่ถึง 10% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ จึงถือว่ามีโอกาสอีกมากสำหรับธุรกิจฟิตเนส เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มีสัดส่วนมากกว่า ทั้ง อังกฤษ ประมาณ 15-20% สิงคโปร์ 15-20% และออสเตรเลีย 22% เป็นต้น    ที่ผ่านมาเราจึงเห็นฟิตเนสผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ทั...