×

Durex

6 พฤษภาคม 2020

ความรักกับช็อกโกแลต เกี่ยวข้องกันอย่างไร? ทำไม ‘ความหวาน’ จึงกลายมาเป็นรสชาติของความรัก [Advertorial]

ความรักกับความหวาน เหมือนเป็นการอุปมาอุปไมยที่ค่อนข้างคลาสสิกกับโลกใบนี้ เหมือนที่เราเคยได้ยินวลีว่า ‘Love is sweet’ ที่แปลว่า ‘ความรักคือความหวาน’ หรือการที่เราเคยได้ยินการเรียกคนรักของกันและกันว่า ‘Honey’ ‘My Sugar’ หรือ ‘My Sweetheart’ หรือแม้แต่ขนมยอดฮิตในช่วงเทศกาลแห่งความรักก็มักจะเป็น ‘ช็อกโกแลต’ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นอะไรหวานๆ ทั้งนั้น! แล้วคว...