×

Disney’s Hollywood Studios

Grumman Gulfstream I Airplane
11 กันยายน 2022

เครื่องบินดิสนีย์ Grumman Gulfstream I Airplane

หนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของ Disney ก็คือเครื่องบินของ Walt Disney (วอลต์ ดิสนีย์) ที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 1963 และยังใช้บินได้จริง โดยเครื่องบิน Grumman Gulfstream I หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่า The Mouse ลำนี้ บินข้ามประเทศจาก Disney’s Hollywood Studios เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา เพื่อมาโชว์ตัวที่งาน D23 Expo    โดยเครื่องบิน ...