×

Chit Beer

Craft Beer
1 ตุลาคม 2019

The man of island กบฏนักต้มเบียร์ที่อยากให้คนพึ่งพาตนเอง

'วิชิต ซ้ายเกล้า' คือกบฏนักต้มเบียร์ที่มีแนวคิดว่าเราทุกคนควรพึ่งพาตัวเอง โดยเริ่มจากการต้มเบียร์ดื่มเองเพื่อให้เกิดความหลากหลาย เพราะตลาดเบียร์ของไทยมีตัวเลือกไม่มากนัก จนเกิดการส่งต่อความกล้าคิด กล้าทำ ความเชื่อมั่นในการต้มเบียร์ และความหวังว่าสักวันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับวงการเบียร์ไทย...