×

Britain’s Healthiest Workplace by UK Vitality

14 มิถุนายน 2018

สุขภาพแข็งแรงยกออฟฟิศกับโครงการ Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality [Advertorial]

การทำงานถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพราะโดยปกติแล้วมนุษย์ออฟฟิศนั้นใช้เวลาไปกับการทำงานประมาณ 8-10 ชั่วโมงต่อวัน หรือประมาณ 2,000 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งหมายความว่าเราใช้เวลาชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการทำงานแทบทั้งสิ้น   พฤติกรรมการทำงานในแต่ละวันก็เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโ...

Close Advertising