×

Breeze

breeze
26 พฤศจิกายน 2019

“พาลูกออกไปเล่นนอกบ้านทุกวัน” เคล็ดลับสร้างเด็กเก่งรอบด้านแบบพ่อแม่ยุคใหม่ [Advertorial]

การปล่อยให้เด็กเล็กใช้เวลาไปกับหน้าจอมือถือ แทนที่จะให้เขาได้ออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านหรือทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ส่งผลเสียต่อเด็กหลายด้าน ผลเสียที่สังเกตได้ก็เช่น เด็กสมาธิสั้น นอนหลับไม่ดี ส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายและระบบต่างๆ พัฒนาการทางสมองช้า และผลกระทบเรื้อรังที่จะติดตัวเด็กไปจนโตคือ เด็กจะขาดความสามารถในการสื่อสาร ขาดการคิดวิเคราะห์ นี่ไม่ใช่...
4 ตุลาคม 2018

แบรนด์สินค้าทรงพลังที่สุดของไทยปี 2561

  ภาพประกอบ: Karin Foxx ...