×
405715

BegerShield

9 ตุลาคม 2020

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ยุคที่ ‘สีทาบ้านเป็นมากกว่าสี’ BegerShield Gold Ion นวัตกรรมที่ดูแลทั้งบ้าน ดูแลทั้งสุขภาพคนในบ้าน [Advertorial]

จากนี้ไปโจทย์ของคำว่า ‘บ้านที่ปลอดภัย’ ต้องขยายขอบเขตไปไกลกว่าความปลอดภัยที่ป้องกันได้ด้วยระบบป้องกันความปลอดภัยภายในบ้าน ทว่า ต้องครอบคลุมความปลอดภัยรอบด้านทั้งจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น โดยเฉพาะมลพิษ ฝุ่นควัน แบคทีเรีย และไวรัส ภัยร้ายที่อยู่ใกล้ชิดเราเกินกว่าจะคาดคิด   ตั้งแต่โควิด-19 ปรากฏตัว ประเด็นเรื่อง ‘ความสะอาดและปลอดภัย’ ก...