×

ALS

11 กุมภาพันธ์ 2019

มหาวิทยาลัยโคลัมเบียซุ่มพัฒนา AI ให้อ่านใจมนุษย์ แล้วอธิบายเป็นคำได้

ทีมวิศวกรผู้วิจัยด้านประสาทจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียอยู่ในระหว่างขั้นตอนศึกษาพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และเครื่องสังเคราะห์เสียง ให้สามารถอ่านกิจกรรมภายในสมองของมนุษย์ (Brain Activity) ก่อนสรุปความออกมาเป็นประโยค เป็นคำ หรือถ้าให้อธิบายโดยง่ายคือ สามารถอ่านใจหรือความคิดของมนุษย์ แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นประโยคคำพูดได้นั่นเอง   ฮัซซาน อักบารี และคณะผู้ว...
12 สิงหาคม 2017

‘เมื่อดวงตาถูกใช้ช่วยเเทนการสื่อสาร’ รู้จัก SenzE นวัตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยทุพพลภาพและสื่อสารลำบาก

     จากสถิติข้อมูลล่าสุดที่จัดเก็บโดยกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี 2557 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ประมาณ 500,000 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวมากถึง 25,000 คน ขณะที่โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) ซึ่งแม้จะมีโอกาสเป็นได้น้อยกว่า แต่หนทางการรักษาให้หายเป็นปกติก็ค่อนข้างริบหรี่      ที่สำคัญผ...

X
Close Advertising