×

โซแลง โนวส์

5 มิถุนายน 2017

กว่าจะเจอทางที่ใช่ Solange Knowles ปลดแอกการเป็น ‘แค่น้องสาว Beyonce ได้อย่างไร

       ถ้าถามว่าโซแลง โนวส์ (Solange Knowles) คือใคร หลายคนมักพูดว่า “น้องสาวของบียอนเซ่ไงแก” หรือ “คนที่กระโดดถีบเจย์-ซี (Jay-Z) ในลิฟต์” หรือ “คนที่ชอบแต่งตัวผีบ้าๆ เดินพรมแดง”      ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติในวงการบันเทิงของทั้งไทยและต่างประเทศ ที่คู่พี่-น้องมักจะถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบซึ่งก...