×

โครงการฝายลำพะยังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

13 ธันวาคม 2017

นายกฯ บินกาฬสินธ์ุ ติดตามนโยบายแก้จน หยอดคำหวาน อยากมาเพราะคิดถึง

เมื่อเวลา 07.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ด และขึ้นเฮลิคอปเตอร์ต่อไปยังสนามกีฬากลางบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน ตลอดจนการแก้ปัญหาความยากจน ปัญ...


X
Close Advertising