×

นายกฯ บินกาฬสินธ์ุ ติดตามนโยบายแก้จน หยอดคำหวาน อยากมาเพราะคิดถึง

13.12.2017
  • LOADING...

เมื่อเวลา 07.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ด และขึ้นเฮลิคอปเตอร์ต่อไปยังสนามกีฬากลางบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน ตลอดจนการแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล

 

เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานร้อยเอ็ด พลเอก ประยุทธ์ได้โบกมือทักทายชาวร้อยเอ็ดที่มารอต้อนรับที่สนามบิน โดยชูมือเป็นสัญลักษณ์ I love you ก่อนเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

ทั้งนี้เวลา 09.15 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตการทอผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภูไท หมู่บ้านโพน หมู่ที่ 5 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง

 

โดยนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นรถอีแต๊ก พร้อมกล่าวกับชาวบ้านว่า “ท่านไม่ได้เรียกร้องให้ผมมา แต่ผมอยากมาเพราะคิดถึงกาฬสินธุ์ ตอนนี้นำร่องแก้ยากจน ต้องช่วยกัน ทำเพื่อลูกหลานของเราด้วย ผมคิดถึง ผมถึงมา ไม่ได้หวังอะไร”

 

จากนั้นเวลา 10.20 น. นายกรัฐมนตรีจะมอบเครื่องจักรกลการเกษตรและโค-กระบือ พร้อมกล่าวกับประชาชน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

และในเวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ และโครงการฝายลำพะยังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง

 

ในเวลา 15.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลา 19.30 น.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising