×

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

3 สิงหาคม 2017

ฝนโปรยปราย ถวายสัตย์เป็นนิสิตจุฬาฯ 2560

     ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีพิธีการถวายราชสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณตน บริเวณสนามพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมาในการรับน้องใหม่          ถ้าคุณติดตามเฟซบุ๊กของ เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ...

Close Advertising