×

จุฬาฯ ลงดาบ ปลด ‘เนติวิทย์’ พ้นตำแหน่งประธานสภานิสิตแล้ว เจ้าตัวเตรียมอุทธรณ์ใน 30 วัน

31.08.2017
  • LOADING...

     เหตุการณ์ความไม่เรียบร้อย จากกรณีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา ตามรายงานข่าวที่ปรากฏต่อหน้าสื่อหลายสำนัก นำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบ ‘นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล’ ในฐานะประธานสภานิสิตจุฬาฯ และพวกจำนวน 7 คน

     คณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิตในฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการสอบสวนพฤติกรรมของกลุ่มนิสิตกลุ่มดังกล่าวในข้อหา ‘แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยเจตนาเดินออกจากแถวขณะประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย’

     ขณะที่นายเนติวิทย์ ถูกสอบสวนเพิ่มเติมอีกข้อหาคือ ‘ใช้สถานที่ราชการในการจัดประชุมโดยไม่ได้รับอนุญาต จากการที่ตนทำประชาพิจารณ์ (Public Hearing) รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้าสวนหลวงสแควร์’

     โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการ มีจดหมายแจ้งมายัง นายเนติวิทย์ และพวก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม มีเนื้อหา ระบุถึงสิทธิในการคัดค้านกรรมการ โดยให้แจ้งการคัดค้านพร้อมเอกสารต่อคณะกรรมการส่งเสริมวินัยนิสิต ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว

     ล่าสุด (31 สิงหาคม) THE STANDARD ได้รับการยืนยันจากนายเนติวิทย์ ว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ ได้มีหนังสือมาถึงตนเอง ให้รับทราบคำตัดสินจากการสอบสวน โดยให้ ‘เนติวิทย์’ พ้นจากตำแหน่งประธานสภานิสิตจุฬาฯ

     “ผมได้รับทราบคำสั่งแล้ว และจะทำการอุทธรณ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการภายใน 30 วัน ส่วนการแถลงข่าวต่อกรณีที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่มีการตัดสินใจ” เนติวิทย์ กล่าว

     ขณะที่ในเวลาต่อมา เนติวิทย์ ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ในวันนี้ ผมได้รับคำสั่งจากทางจุฬาฯ ให้ปลดผมและเพื่อนๆ อีก 4 คน ที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิสิตสามัญ พ้นออกจากตำแหน่ง เนื่องจากถูกตัดคะแนนความประพฤติในกรณีถวายสัตย์คนละ 25 คะแนน ซึ่งรวมถึงเพื่อนอีก 3 คน ที่กรรมาธิการสภาด้วย ทำให้ผมพ้นจากตำแหน่งประธานสภานิสิตด้วย

     นอกจากนี้ยังมีข้อหาหนึ่งคือการจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังปัญหาของผู้ค้าสวนหลวงสแควร์ ซึ่งยังไม่ได้รับคำตัดสิน ส่วนท่านอาจารย์ที่ได้ล็อกคอนิสิตนั้น มหาวิทยาลัยได้ตั้งกรรมการสอบสวนด้วย แต่ผลการตัดสิน ณ ตอนนี้ยังไม่มีผลออกมา ทั้งๆ ที่ มหาวิทยาลัยได้เริ่มกระบวนการสอบสวนก่อนผมและเพื่อนๆ เสียอีก”

     ย้อนกลับไป เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่ความคืบหน้าการดำเนินการในกรณีความไม่เรียบร้อยจากพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยว่า

     จุฬาฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ความไม่เรียบร้อยที่เกิดขึ้นในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ ของนิสิตชั้นปีที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา

     ล่าสุด ทางสภาคณาจารย์ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและประมวลข้อเท็จจริง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณของอาจารย์ผู้ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อนิสิตในเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ทางสภาคณาจารย์มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ในการกำกับดูแลด้านจรรยาบรรณของคณาจารย์และดำเนินการใดๆ เพื่อรักษาและผดุงเกียรติของคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising