×

เด็กไร้สัญชาติ

ปัญหาการศึกษา
18 ตุลาคม 2023

สภาโหวตคว่ำญัตติก้าวไกลเสนอตั้ง กมธ.วิสามัญแก้ปัญหาการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ ส่งเรื่องให้ กมธ.การศึกษาพิจารณาแทน

วันนี้ (18 ตุลาคม) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาญัตติเรื่อง ขอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย หรือเด็กรหัส G เสนอโดย ปารมี ไวจงเจริญ สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล และคณะ ซึ่งมีการเสนอญัตติและอภิปรายต่อเนื่องมาจากการประชุมครั้งก่อน   ในที่ประชุมวัน...

X
Close Advertising