×

อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ

ปั่นหุ้น MORE
27 มิถุนายน 2023

ก.ล.ต. กล่าวโทษ 32 คนทำผิดร่วมกันปั่นหุ้น MORE ต่อ บก.ปอศ. พบหลักฐานทั้งก๊วนมีความสัมพันธ์ทางการเงิน-เทรดหุ้น โกยเงินไป 800 ล้านบาท

สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 32 คน ต่อ บก.ปอศ. กรณีทำผิดสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อ-ขายหุ้น MORE หลังพบหลักฐานว่าทั้งก๊วนมีความสัมพันธ์ส่วนตัวทางการเงินและการซื้อ-ขายหุ้น ได้เงินไป 800 ล้านบาท พร้อมรายงานการดำเนินการต่อสำนักงาน ปปง.   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กล่าวโท...
30 มกราคม 2023

‘MORE’ แจงไร้ข้อมูลคนโยน Big Lot 13.21% ด้านผู้ถือหุ้นใหญ่ ‘อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ’ ยันไม่ได้ขาย ยังถือครบ 25.75%

บมจ.มอร์ รีเทิร์น ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังพบรายการ Big Lot สัดส่วน 13.21% ในวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา ระบุยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ถือหุ้นที่ทำรายการดังกล่าว ขณะที่ราคาหุ้นบวกสวนข่าว   กนกวรรณ บุญประกอบ เลขานุการ บมจ.มอร์ รีเทิร์น หรือ MORE แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ได้มีการทำรายการซื้อขายหุ้นผ่านระบบการซื้อขายของต...
29 ธันวาคม 2022

‘อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ’ หุ้นใหญ่ ‘MORE’ จ่ายเงิน 132 ล้านบาท เป็นค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP จำนวน 300 ล้านหุ้น ครบแล้ว

บมจ.มอร์ รีเทิร์น หรือ หุ้น MORE แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ได้ชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 300 ล้านหุ้น ที่ได้รับการจัดสรรในราคาหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 132 ล้านบาท ครบเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565   บมจ.มอร์ รีเทิร์น เปิดเผยว่า ตามที่ปร...
22 พฤศจิกายน 2022

ผู้บริหาร MORE แจง 3 ประเด็น กรณีเดินหน้าเพิ่มทุน PP ให้ ‘อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ’

หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขณะที่คณะกรรมการของ บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ชี้แจงข้อเท็จจริงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในช่วงวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 และประเด็นเกี่ยวกับการซื้อขายและการชำระราคาของผู้ซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งความสมเหตุสมผลของการทำรายการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (...
MORE
17 พฤศจิกายน 2022

ก.ล.ต. สั่งบอร์ด MORE ชี้แจงขายหุ้นเพิ่มทุนให้ ‘อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ’ หลัง IFA ให้ความเห็น ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติ-พบความผิดปกติของราคาหุ้น

สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้บอร์ด MORE ชี้แจงข้อมูลรายการเกี่ยวกับการขายหุ้นเพิ่มทุน ‘อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ’ หลังที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรลงมติอนุมัติ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ความผิดปกติของราคาหุ้น MORE ซึ่งมีผลกระทบต่อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น    ...

Close Advertising