×

สำนักงานประกันสังคม

26 มิถุนายน 2020

กลุ่มผู้ประกันตนยื่นสภาฯ ขอแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม เปิดช่องใช้กองทุนชราภาพก่อนกำหนด เยียวยาโควิด-19

วันนี้ (26 มิถุนายน) เอกภพ กตัญญู ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม พร้อมเครือข่าย เข้ายื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอริเริ่มเสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม เนื่องจากการช่วยเหลือตามมาตรา 33 มีเวลาเพียง 90 วันเท่านั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายให้สามารถเบิกเงินของผู...
ประกันสังคม
27 เมษายน 2020

ประกันสังคมให้นายจ้าง-ลูกจ้างยื่นขอคืนเงินกรณีจ่ายสมทบเกิน หลังมีมาตรการลดอัตราจ่ายช่วงโควิด-19

จากกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าว สำนักงานประกันสังคมมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยานายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับการลดหย่อนอัตราการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ทั้งในส่วนของนายจ้างเหลือร้อยละ 4 ลูกจ้างเหลือร้อยละ 1 ซึ่งลูกจ้างจะได้รับเงินส่วนต่างคืนเดือนละ 600 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 1,800 บาท โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง หรือปรากฏในบ...
27 มีนาคม 2020

ประชาชนต่อคิวหน้าสำนักงานประกันสังคม สีลม ยื่นเรื่องว่างงาน พักงาน เลิกจ้าง จากโควิด-19

วันนี้ (27 มีนาคม) สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 ใจกลางกรุงอย่างสีลม จะเห็นประชาชนต่อแถวยาวออกมานอกสำนักงาน แต่ไม่ลืมที่จะเว้นระยะห่าง 2 เมตร ตามนโยบาย Social Distancing  ส่วนใหญ่มาเพื่อยื่นเรื่องรับสวัสดิการฯ เพราะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งกรณีว่างงาน พักงาน หรือถูกเลิกจ้างเพราะการปิดสถานที่ของภาครัฐ บางส่วนยังมายื่นเรื่อ...
21 มีนาคม 2020

ประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบ นายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือ 4% นาน 6 เดือน กรณีว่างงานเพราะถูกเลิกจ้าง จ่ายทดแทน70% ไม่เกิน 200 วัน

วันนี้ (20 มีนาคม) สุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการประกันสังคม เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้   1.ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดใ...
15 มกราคม 2020

บอร์ดประกันสังคมเพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์ปี 63 ให้ผู้ประกันตน 3,959 บาท/คน/ปี

วันนี้ (15 มกราคม) สุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม เปิดเผยถึงมติคณะกรรมการประกันสังคมในคราวประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ว่าที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2563 ให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคมในปี 2563 ซึ่งปัจจุบ...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
19 พฤศจิกายน 2019

ประยุทธ์ ยันไม่นำเงินกองทุนประกันสังคมมาใช้ สั่งกำชับ ครม.เศรษฐกิจเดินหน้าทำงาน

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กล่าวยืนยันว่า ไม่มีแนวคิดที่จะนำเงินในกองทุนประกันสังคมไปลงทุน แต่เนื่องจากมีสมาชิกกองทุนสอบถามว่าสามารถใช้ประโยชน์ใดได้บ้างจากเงินกองทุน โดยไม่เกษียณอายุการทำงาน ตนเองจึงได้สอบถามไปยังกองทุน และเมื่อไ...
31 กรกฎาคม 2019

สำนักงานประกันสังคมเผย ป่วยด้วยโรคจากการทำงาน ตรวจรักษาฟรีที่โรงพยาบาล 114 แห่ง

เมื่อวานนี้ (30 ก.ค.) อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อให้มีการดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ คือให้ก...
22 พฤษภาคม 2019

สำนักงานประกันสังคม ชี้ลูกจ้างลาออก-เลิกจ้าง ประกันสังคมพร้อมดูแลต่ออีก 6 เดือน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง จะยังได้รับความคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน ต่อเมื่อขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐทั่วประเทศ ภายใน 30 วันหลังถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน   วันนี้ (22 พ.ค.) อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประ...
9 มกราคม 2019

ประกันสังคมปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาท เริ่มจ่าย 31 ม.ค. นี้

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคมจากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท โดยกระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การจ่ายประโ...
6 กันยายน 2018

สยบข่าว ปลัดกระทรวงแรงงานแจงชัด ประกันสังคมยังไม่อนุมัติเก็บเงินสมทบเพิ่ม แค่ข้อเสนอเดิม

กลับมาเป็นเรื่องร้อนอีกครั้งสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องจ่ายเงินสมทบในกองทุนประกันสังคมรายเดือน เมื่อมีข่าวว่ากระทรวงแรงงานจะปรับเพดานอัตราเรียกเก็บจาก 750 บาท เป็น 1,000 บาท ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก   ล่าสุด กระทรวงแรงงานตั้งโต๊ะแถลงรายละเอียดด่วนเช้าวันนี้ นำโดย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรเดช วลีอิ...

Close Advertising