×

ประกันสังคม แจงยังไม่เปิดระบบตรวจสอบ ขอให้ผู้ประกันตน-นายจ้างที่ได้รับเยียวยารอตรวจสอบ กำลังหารือเงื่อนไขกับสภาพัฒน์

โดย THE STANDARD TEAM
15.07.2021
  • LOADING...
สำนักงานประกันสังคม

วันนี้ (15 กรกฎาคม) นันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนหลายสำนักเผยแพร่ข่าวว่า ขอให้ผู้ประกันตนรีบเช็กสิทธิประกันสังคมด่วนเพื่อรับเงินเยียวยานั้น ในเรื่องนี้ สำนักงานประกันสังคมขอชี้แจงว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบมาตรการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน รวมทั้งอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลา 1 เดือน โดยประเภทกิจการที่ให้ความช่วยเหลือจากเดิม 4 สาขาเพิ่มเติมเป็น 9 สาขานั้น 

 

ความคืบหน้าของมาตรการล่าสุดสำนักงานประกันสังคมยังไม่มีการเปิดระบบให้ตรวจสอบสิทธิ เนื่องจากขั้นตอนต่อไปหลัง ครม. เห็นชอบแล้ว สำนักงานประกันสังคมจะต้องประชุมหารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรายละเอียด เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และระยะเวลาของโครงการให้แล้วเสร็จก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้

 

นันทชัยกล่าวต่อไปว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และประสงค์รับสิทธิ ขอให้รีบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อจะได้รับสิทธิเยียวยาเช่นกัน โดยสามารถสมัครง่ายๆ ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม ทั้งนี้เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

นันทชัยกล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้ประกันสังคมยังไม่เปิดช่องทางให้ตรวจสอบหรือดำเนินการใดๆ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนหารือกับสภาพัฒน์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของโครงการให้ชัดเจน ซึ่งจะนำเข้า ครม. พิจารณาในสัปดาห์หน้า จากนั้นจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising