×

Menu

สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF)

ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
23 พฤษภาคม 2019

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รับเลือกเป็นรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF)

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รับเลือกเป็นรองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) คนใหม่ โดยชนะ จางจวิน ประธานสมาคมแบดมินตันจากประเทศจีนไป 176-88 เสียง จากประเทศสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 145 ประเทศ ในการประชุมที่เมืองหนานหนิง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีวาระดำรงตำแหน่งรองประธาน BWF เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2019-2021   คุณ...