×

สภาสมัยวิสามัญ

งบประมาณ พ.ศ. 2568
21 พฤษภาคม 2024

ครม. เห็นชอบเปิดสภาสมัยวิสามัญ ถกงบปี 2568 ตั้งแต่ 19 มิ.ย. เป็นต้นไป

วันนี้ (21 พฤษภาคม) เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .... (ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2567) และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. .... (โดยยังมิได้ระบุวันที่ปิดประชุม) ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ  ...
กราดยิงหนองบัวลำภู
10 ตุลาคม 2022

ฝ่ายค้าน มีมติขอยื่นเปิดสภาสมัยวิสามัญ หารือปัญหาโศกนาฏกรรมที่จังหวัดหนองบัวลำภู

วันนี้ (10 ตุลาคม) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน เปิดเผยว่าที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติจะยื่นให้ประธานรัฐสภาพิจารณาเปิดประชุมสมัยวิสามัญ หารือถึงกรณีเหตุโศกนาฏกรรมที่จังหวัดหนองบัวลำภู แต่การขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญนั้นต้องใช้เสียง 1 ใน 3 หรือประมาณ 250 เสียง แม้ขณะนี้เสียงของฝ่ายค้านไม่...
สัญญาณเตือนภัยดังระหว่างหมอชลน่านอภิปรายญัตติ
17 มีนาคม 2021

สภาตื่น สัญญาณเตือนภัยดังระหว่างหมอชลน่านอภิปรายญัตติแก้ รธน. วาระ 3

วันนี้ (17 มีนาคม) ในการประชุมร่วมรัฐสภา สมัยวิสามัญ โดยอยู่ในวาระปรึกษาหารือ ซึ่งระหว่างที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. พรรคเพื่อไทย กำลังอภิปรายอยู่ มีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังทั่วอาคารรัฐสภา รวมถึงห้องประชุม   ระหว่างที่มีเสียงสัญญาณเตือน มีสมาชิกรัฐสภารายหนึ่งกล่าวว่า “เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น” ก่อนที่จะกล่าวต่อว่า “ลุกไปก่อนดีไหม” และต่อมา วีร...
ประชุมสมัยวิสามัญ
21 ตุลาคม 2020

ราชกิจจาฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสมัยวิสามัญ 26 ต.ค.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ อาศัยอำนาจตามควา...
20 ตุลาคม 2020

BREAKING: ครม. เคาะขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 26-27 ตุลาคมนี้

วันที่ (20 ตุลาคม ) อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบถึงการไปร่วมประชุมกับ ชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ตัวแทนฝ่ายค้าย ตัวแทนรัฐบาล ตัวแทนจากพรรคการเมือง เรื่องการพิจารณาฯ ประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา เพื่อให้ทุกฝ่ายมีโอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็นและชี้แจงข้อเท็จจร...
8 พฤษภาคม 2020

พระราชกฤษฎีกาให้ประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2563 ตั้งแต่ 22 พฤษภาคมเป็นต้นไป

วันนี้ (8 พฤษภาคม) เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภ...
8 พฤษภาคม 2020

ฝ่ายค้านระดมรายชื่อยื่นขอเปิดสภาวิสามัญ ชวน ส.ส. ซีกรัฐบาลร่วม หลังมีเสียงไม่พอ

วันนี้ (8 พฤษภาคม) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย พร้อมแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้าน จะยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อ ส.ส. ฝ่ายค้านรวม 210 รายชื่อต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อประกาศเชิญชวน ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลและ ส.ว. มาร่วมลงชื่อขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาโควิด-19 และการเสนอให้ใช้ พ.ร.ก. กู้เงินอย่างมีป...
28 เมษายน 2020

ประธานวิปฝ่ายค้านคาดไม่ผิด รัฐบาลไม่เห็นด้วยเปิดสภาวิสามัญ ชี้อ้างโควิด-19 เลี่ยงการตรวจสอบ

วันนี้ (28 เมษายน) สุทิน คลังแสง ส.ส. จังหวัดมหาสารคาม ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงกรณีวิปรัฐบาลมีมติไม่ให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญว่าตนไม่ผิดหวัง เพราะคาดไม่ผิดมาแต่ต้นว่ารัฐบาลจะต้องหนีสภาอยู่แล้ว แม้สมัยประชุมปกตินายกรัฐมนตรีก็หนีการประชุมตลอด ส.ส. รัฐบาลเองก็เช่นกัน ชิงปิดประชุมบ้าง หนีประชุมบ้าง กดบัตรแทนกันบ้าง แต่คราวนี้ตนเสียดายโอกาสของประชาช...
24 เมษายน 2020

6 พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้เปิดประชุมสภาวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19

วันนี้ (24 เมษายน) ตัวแทน 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย, ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่าน สุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, สมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรียกร้องขอให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการเร...
2 มีนาคม 2020

เทพไท แนะสองแนวทางรัฐบาลปลดชนวนขัดแย้ง ชี้เปิดวิสามัญอาจไม่ทันการณ์

วันนี้ (2 มีนาคม) เทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ แถลงถึงข้อเสนอของ ส.ส. และ ส.ว. หลายคนที่พยายามเรียกร้องให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อนำปัญหาการชุมนุมของนักศึกษามาพูดคุยในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญโดยให้นักศึกษาเข้าร่วมนั้น    เทพไทกล่าวว่า ตนเองไม่ขัดข้องถ้าจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่...


X
Close Advertising