×

6 พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอให้เปิดประชุมสภาวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
24.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (24 เมษายน) ตัวแทน 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย, ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่าน สุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, สมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรียกร้องขอให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด-19 

 

อนุดิษฐ์เปิดเผยว่า หนึ่งเหตุผลที่ฝ่ายค้านจำเป็นต้องยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เนื่องจากการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดเงินกู้รวม 1.9 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาและเยียวยาผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งเป็นการออกพระราชกำหนดยอดเงินกู้ที่สูงที่สุด และการออกพระราชกำหนดจะต้องให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติการใช้จ่าย จึงมีความจำเป็นที่รัฐบาลจะได้ฟังเสียงข้อแนะนำของสมาชิกรัฐสภาเพื่อเร่งดูแลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และยังเป็นอีกหนึ่งทางในการช่วยเหลือรัฐบาลในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน เพราะหากรอให้ถึงเวลาการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยปกติจะล่าช้าเกินไป

 

ทั้งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านจะมีการรวบรวมเสียง 1 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภา คือจำนวน 247 เสียง เพื่อขอให้ประธานรัฐสภานำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ แต่ขณะนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านมีเพียง 213 เสียง ขาดอีก 33 เสียง จึงต้องขอความร่วมมือจากสมาชิกฝ่ายรัฐบาลในการเข้าชื่อด้วย 

 

ด้าน ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ระบุว่ากรณีที่มีความเร่งด่วน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลสามารถประสานไปยังรัฐสภาเพื่อขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน บทบาทของสภาจะช่วยพิจารณากฎหมายได้ ถ้ามีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ สมาชิกรัฐสภาจะได้ติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ และจะช่วยให้รัฐบาลสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง พร้อมกันนี้มองว่าถ้าหากมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญได้ภายในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้จะถือเป็นเรื่องดีต่อประชาชน

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories