×

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5

1 กุมภาพันธ์ 2019

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

  กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมลดลงจากเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกันเกือบทุกพื้นที่ หลังพบค่าฝุ่นระหว่าง 44-83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ยังคงตรวจพบพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 35 พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษได้จัด...
31 มกราคม 2019

24 พื้นที่ กทม. ฝุ่นพิษ PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวันที่ 31 มกราคม 2562 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ 65-108 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่า มีค่าเกินมาตรฐานจำนวน 24 แห่ง (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) และพบว่า มี 3 แห่งที่อยู่ในระดับสีแดง (มีผลกระทบต่อสุขภ...
31 มกราคม 2019

กทม. ทดสอบปล่อยโดรนพ่นน้ำไล่ฝุ่น PM2.5 วันแรก

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งปฏิบัติการแก้วิกฤตมลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครบริเวณลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการ กทม. ซึ่งวันนี้ได้ทดสอบการใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน เพื่อการเกษตร ฉีดพ่นละอองน้ำสะอาด เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่วิกฤต 6 พื้นที่ มีกำหนดขึ้นบิน 2 วัน คือวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์   ได้แก่ จ...
31 มกราคม 2019

5 พื้นที่ปริมาณฝุ่น PM2.5 มากที่สุด

31 มกราคม กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่หนักสุดเข้าขั้นวิกฤตเช้าวันนี้ยังเป็นบริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ วัดค่า PM2.5 ได้สูงถึง 95 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   ขณะที่ 2 จุดที่เป็นพื้นที่สีแดงคือ ตำบลคลองหนึ่ง อำเ...
30 มกราคม 2019

กทม. ออกประกาศเขตควบคุมฝุ่น PM2.5 ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2.5 หมื่น-จำคุกไม่เกิน 3 เดือน

30 มกราคม 2562 พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ สืบเนื่องจากปัญหาสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่ก่อตัวบริเวณกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28/1 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. การสาธารณสุข ฉบับ...
30 มกราคม 2019

อันดับพุ่งต่อเนื่อง กรุงเทพฯ ติดอันดับ 5 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุด

เว็บไซต์ airvisual.com รายงานปริมาณมลพิษทางอากาศโดยใช้หน่วย AQI ประจำวันที่ 30 มกราคม เวลา 18.00 น. พบว่ากรุงเทพมหานครติดอยู่ในอันดับที่ 5 เมืองที่มีปริมาณฝุ่นมากที่สุด โดยมีค่า AQI อยู่ที่ 164 รองจากเมือง Lahore ประเทศปากีสถาน (205), เดลี ประเทศอินเดีย (181), หางโจว ประเทศจีน (167) และเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย (165)   ขณะที่ข้อมูลจากกรมคว...
30 มกราคม 2019

เทียบชัดๆ ปริมาณฝุ่น PM2.5 ในรอบ 7 วันดีขึ้นหรือแย่ลง

PM2.5 ยังคงลอยวนอยู่ในอากาศทั่วท้องฟ้า กทม. และปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับความกังวลเรื่องสุขภาพของคนกรุงเทพฯ THE STANDARD เปิดข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ เทียบชัดๆ ให้เห็นว่าในรอบ 7 วันที่ผ่านมาปริมาณฝุ่นที่ตรวจวัดได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยแค่ไหน     ภาพประกอบ: Thiencharas W. ...
30 มกราคม 2019

สำรวจ ‘ถนนพระรามที่ 2’ พื้นที่ PM2.5 มากที่สุดในประเทศไทย

รายงานสถานการณ์ฝุ่นจากกรมควบคุมมลพิษพบว่า ‘ถนนพระรามที่ 2’ มีปริมาณ PM2.5 สูงสุดติดต่อกันหลายวัน ค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 30 มกราคม 2562 พุ่งสูงถึง 145 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’...
30 มกราคม 2019

10 อันดับเมืองฝุ่นเยอะที่สุดในโลก (ตามเกณฑ์ U.S. EPA)

ปริมาณฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ กลับมาอยู่ในขั้นวิกฤตอีกครั้ง หลังเว็บไซต์ airvisual.com รายงานปริมาณมลพิษทางอากาศโดยใช้หน่วย AQI ประจำวันที่ 30 มกราคม พบว่ากรุงเทพมหานครติดอยู่ในอันดับที่ 9 เมืองที่มีปริมาณฝุ่นมากที่สุดในโลก     ภาพประกอบ: Weerapat L....
30 มกราคม 2019

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 30 มกราคม 2562

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยรวมยังคงอยู่ในสภาพที่วิกฤตและมีปริมาณฝุ่นที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม เพราะสภาพอากาศช่วงเช้าวันนี้มีความลอยตัวได้น้อย ลมสงบ ไม่มีฝน เป็นปัจจัยที่ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองมีการสะสมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นของวันนี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานจากทุกพื้นที่ รวมกว่า 39 พื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะพื้นที...

Close Advertising