×

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5

28 มกราคม 2019

ฝุ่น PM2.5 ลดลงเล็กน้อย เกินค่ามาตรฐาน 12 พื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562 ว่า จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า พื้นที่ กทม. และปริมณฑล อากาศลอยตัวได้ดี ลมพัดอ่อนลงเล็กน้อย ยังคงไม่มีฝน ซึ่งจากสภาพเช่นนี้จะทำให้ปริมาณฝุ่นละอองเจือจางลงได้บางส่วน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ 28 มกราคม 2562 ปริมาณฝุ่นละออ...
27 มกราคม 2019

กรมควบคุมมลพิษแจงประเด็นโลหะหนักในฝุ่น PM2.5 ก่อมะเร็ง ชี้แตกต่างตามฤดูและสถานที่ แนะฟังให้รอบคอบ

จากกรณีที่ นายศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโลหะหนักในฝุ่นละออง PM2.5 ที่วัดได้ในชั้นบรรยากาศทั่ว กทม. มีประเด็นที่ 1. ผลวิจัยเป็นเวลา 1 ปี พบธาตุทางเคมีที่เป็นโลหะหนัก ซึ่งเป็นธาตุก่อมะเร็งปะปนอยู่ในอากาศระดับต้องเฝ้าระวังอยู่ถึง 3 ชนิด...
27 มกราคม 2019

กรีนพีซเผยรายงานฝุ่น PM2.5 ปี 2559-2561 เรียกร้องรัฐปรับมาตรฐานเร่งด่วน

ธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ข้อมูลรายงานการจัดอันดับเมืองที่มีปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในประเทศไทยปี 2559-2561 และเผยแผนที่แสดงความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 จากภาพถ่ายดาวเทียมในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา พบว่า ในปี 2561 พื้นที่เมือง 10 อันดับที...
25 มกราคม 2019

ทะลุ 106 มคก./ลบ.ม.! พบปริมาณฝุ่น PM2.5 ริมถนนพระรามที่ 2 ช่วงบ่ายอยู่ในระดับ ‘มีผลกระทบต่อสุขภาพ’

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันนี้ ช่วงเวลา 15.00 น. ตรวจพบค่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ริมถนนพระรามที่ 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีค่าเกินมาตรฐานที่ 106 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ด้านกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดรถดูดฝุ่น ล้างถนนทุกวัน ทุกสาย เพื่อควบคุมมลพิษให้มากที่สุด   ช่วงบ่ายวันนี้ (25 ม.ค.) กรมควบคุมมลพิษรายงานถึงส...
25 มกราคม 2019

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 25 มกราคม 2562

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ของวันนี้ (25 ม.ค.) โดยรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากอากาศในช่วงเช้าจะมีหมอกในตอนเช้า อากาศลอยตัวได้ดี แต่ลมพัดอ่อน จึงส่งผลให้ฝุ่นละออง PM2.5 หลายจุดมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเฉลี่ย 7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพบฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 24 พื้นที่...
24 มกราคม 2019

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 24 มกราคม 2562

  สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันนี้ (24 ม.ค.) ภาพรวมดีกว่าเมื่อวาน เป็นเพราะอากาศในตอนเช้าลอยตัวได้ดีขึ้น ลมพัดแรงขึ้น ส่งผลทำให้สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในหลายพื้นที่ลดลงจากเมื่อวานเล็กน้อย แต่ยังมีพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 11 พื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงบ่ายของวั...
23 มกราคม 2019

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกทม. - ปริมลฑล สถานการณ์โดยรวมดีกว่าเมื่อวาน เนื่องจากอากาศในช่วงเช้าลอยตัวได้ดีขึ้น ลมพัดแรงขึ้น ทำให้ปริมาณฝุ่นเจือจางลง ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นลดลงจากเมื่อวานทุกพื้นที่ประมาณ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ยังมีพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 14 พื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ และปริมลฑล   ...