×

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ
21 ตุลาคม 2019

ศาลปกครองไม่รับคำฟ้องอาจารย์ มธ. ปมศาล รธน. ออกข้อกำหนดละเมิดอำนาจศาลไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา องค์คณะตุลาการศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของ รศ.อานนท์ มาเม้า อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไว้พิจารณา หลังจากที่ได้ยื่นฟ้องประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต่อศาลปกครองกลาง ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐออกกฎหมายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย    โดยระบุว่...
นวัธ เตาะเจริญสุข
16 ตุลาคม 2019

ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยสถานะ ‘นวัธ’ พร้อมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ (16 ตุลาคม) ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นวัธ เตาะเจริญสุข สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (6) หรือไม่  (เรื่องพิจารณาที่ 27/2562)   ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารป...
โกวิท วงศ์สุรวัฒ์
10 ตุลาคม 2019

รศ.ดร.โกวิท ขออภัยศาลรัฐธรรมนูญปมวิจารณ์ผ่านทางทวิตเตอร์

วันนี้ (10 ตุลาคม) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารข่าวว่า ในการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (เชิงบริหาร) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ได้พิจารณากรณี รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บิดาของ วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ หรือ จอห์น วิญญู โพสต์ข้อความวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญผ่านทางทวิตเตอร์ @kovitw1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนาย...
ห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ
19 กันยายน 2019

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนด ‘ห้ามวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญ’ มีผล 17 ตุลาคมเป็นต้นไป

เมื่อวันที่ (17 กันยายน 2562) ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 ซึ่งชี้แจงไว้หลายหมวดด้วยกัน   โดยทางเพจเฟซบุ๊ก ‘iLaw’ เพจที่ให้ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมาย ได้เผยถึงจุดที่น่าสนใจของข้อกำหนดฉบับนี้ในข้อที่ 10 ที่ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามคำสั่ง...
Key Messages
26 มิถุนายน 2019

Key Messages: 3 ประเด็นหลัก ศาล รธน. รับคำร้อง 32 ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลถือหุ้นสื่อฯ

  1. ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ปมถือหุ้นสื่อฯ 32 คน ไม่รับพิจารณา 9 คน    2. 32 ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ศาลชี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าประกอบธุรกิจใด    3. 9 ส.ส. ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง เพราะไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับกิจการสื่อมวลชนใดๆ แตกต่างจากกรณี ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ...
26 มิถุนายน 2019

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้อง ส.ส. 32 คน จาก 41 ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลไว้พิจารณา ทั้งนี้ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้อง ส.ส. 32 คน ไว้พิจารณาปมถือหุ้นสื่อมวลชน และมีมติไม่รับคำร้อง ส.ส. 9 คน   ทั้งนี้มีคำสั่งแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คน ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง   กรณีนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ถูกร้องประกอบธุรกิจใด ซึ่งศาลจะดำเนินการไต่สวนเพื่อหาข้อเ...