Menu

ศาลรัฐธรรมนูญ

Key Messages
26 มิถุนายน 2019

Key Messages: 3 ประเด็นหลัก ศาล รธน. รับคำร้อง 32 ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลถือหุ้นสื่อฯ

  1. ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ปมถือหุ้นสื่อฯ 32 คน ไม่รับพิจารณา 9 คน    2. 32 ส.ส. ฝ่ายรัฐบาล ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ศาลชี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าประกอบธุรกิจใด    3. 9 ส.ส. ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง เพราะไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับกิจการสื่อมวลชนใดๆ แตกต่างจากกรณี ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ...
26 มิถุนายน 2019

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้อง ส.ส. 32 คน จาก 41 ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลไว้พิจารณา ทั้งนี้ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติรับคำร้อง ส.ส. 32 คน ไว้พิจารณาปมถือหุ้นสื่อมวลชน และมีมติไม่รับคำร้อง ส.ส. 9 คน   ทั้งนี้มีคำสั่งแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คน ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง   กรณีนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ถูกร้องประกอบธุรกิจใด ซึ่งศาลจะดำเนินการไต่สวนเพื่อหาข้อเ...