×

ศาลรัฐธรรมนูญ

19 เมษายน 2024

ธีรยุทธร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาล รธน. เหตุให้ สว. เลือกกันเอง เสี่ยงต่อการฮั้ว ชี้ควรรอศาลวินิจฉัยก่อน เพื่อป้องกันความเสียหาย

วันนี้ (19 เมษายน) ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ธีรยุทธ สุวรรณเกษร ทนายความอิสระ เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่าน ปิยะ ลือเดชกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หรือผู้แทน เพื่อขอให้พิจารณาเสนอเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 40, 41 และ 42 ขั...
18 เมษายน 2024

รังสิมันต์ยื่นร่างแก้กฎหมายการเรียกของ กมธ. หากรัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่รัฐไม่มาชี้แจง ถือว่ามีความผิด

วันนี้ (18 เมษายน) ที่อาคารรัฐสภา ปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 รับหนังสือจาก รังสิมันต์ โรม สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วย สส. ที่ร่วมกันเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... ...
17 เมษายน 2024

ศาล รธน. ให้ขยายเวลาก้าวไกลยื่นคำชี้แจงคดียุบพรรคไปอีก 15 วัน ครบกำหนด 3 พ.ค.

วันนี้ (17 เมษายน) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าวกรณีคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล    โดยพรรคก้าวไกลยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญออกไปอีก 30 วัน ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นควรให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 15 วัน...
17 เมษายน 2024

ศาล รธน. มติเอกฉันท์ ไม่รับคำร้องประธานรัฐสภายื่นวินิจฉัยข้อสงสัยทำประชามติและทำ รธน. ฉบับใหม่

วันนี้ (17 เมษายน) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวกรณีที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 20 วรรคหนึ่ง (2) ที่ประธานรัฐสภา (ผู้ร้อง) มีหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมน...
นครินทร์ ประธาน ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ชะตา ก้าวไกล
10 เมษายน 2024

ประธานศาลรัฐธรรมนูญยืนยัน ชี้ชะตาก้าวไกลไม่ทัน เม.ย. นี้ หลังพรรคขอขยายส่งคำแก้ข้อกล่าวหา 15 วัน

วันนี้ (10 เมษายน) นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวภายหลังการประชุมวิชาการประจำปี เนื่องในโอกาส 26 ปีแห่งการสถาปนาศาลรัฐธรรมนูญ โดยยืนยันว่า ตลอด 26 ปีที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์พอสมควรในระดับหนึ่ง ประเทศไทยเรามีรัฐธรรมนูญปี 2540, 2550, 2557, 2560 แม้จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อมีวิกฤตการณ์ของบ้านเมือง แต่กติกาและโครงสร้าง...
3 เมษายน 2024

ชัยธวัชยืนยันสู้คดียุบพรรคเต็มที่ เตรียมแจงให้ สส.​ และสมาชิกพรรครับทราบ เดินหน้าทำงานต่อ

วันนี้ (3 เมษายน) ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ส่งเรื่องพร้อมความเห็นขอให้ศาลฯ มีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล จากกรณีที่มีคำวินิจฉัยของศาลฯ ว่าการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ของพรรคก้าวไกล เป็นการล้มล้างการปกครอง   ชัยธวัชกล่าวว่า ตนทราบข่าวว่าศาลฯ รับคำร้องดังกล่าวไว...
3 เมษายน 2024

ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้องยุบก้าวไกลของ กกต. แล้ว ให้ส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน

วันนี้ (3 เมษายน) ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีสำคัญและเป็นที่สนใจของประชาชน เรื่อง พิจารณาที่ 10/2567 กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่า พรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้อง) มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการ...
มติที่ประชุมร่วมฯ ส่ง ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยขอบเขตอำนาจของ รัฐสภา
29 มีนาคม 2024

มติที่ประชุมร่วมฯ ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขอบเขตอำนาจของรัฐสภา

วันนี้ (29 มีนาคม) ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2) เริ่มเวลา 09.30 น. มี วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา และ พรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา เป็นประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณาญัตติข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ปี 2563 ข้อ 31 ให้รัฐสภามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณ...
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็น ประธานศาล รธน. คนใหม่ สิทธิโชติ อินทรวิเศษ เป็น กกต.
23 มีนาคม 2024

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘นครินทร์ เมฆไตรรัตน์’ เป็น ประธานศาล รธน. คนใหม่ ‘สิทธิโชติ อินทรวิเศษ’ เป็น กกต.

วานนี้ (22 มีนาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง ตามที่ ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากอายุครบ 70 ปี เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง   บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ สิทธิโชติ อินทรวิเศษ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั...
ก้าวไกล
18 มีนาคม 2024

ก้าวไกลลุ้น 20 มี.ค. นี้ ศาลรัฐธรรมนูญรับพิจารณายุบพรรคก้าวไกลหรือไม่ หลัง กกต. มีมติเอกฉันท์ยื่นคำร้องปมหาเสียงแก้ ม.112

วันนี้ (18 มีนาคม) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งได้รับมอบหมายจาก กกต. ให้เป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทน กกต. ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้พิจารณาสั่งยุบพรรค ก้าวไกล และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค ตาม พ.ร.ป.ว่าพรรคการเมืองมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) จากเหตุมีหลักฐานอ...

Close Advertising