×

วัยมีประจำเดือน

India
14 พฤศจิกายน 2019

ศาลสูงอินเดียจ่อทบทวนคำตัดสินใหม่ หลังอนุญาตหญิงวัยมีประจำเดือนเข้าวัดฮินดูศักดิ์สิทธิ์ปีที่แล้ว

ศาลสูงสุดของอินเดียเห็นพ้องให้ทบทวนคำพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งอาจนำไปสู่การยกเลิกข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงในช่วงวัยมีประจำเดือนอายุระหว่าง 10-50 ปี เข้าไปภายในเขตวัดซาบารีมาลา เทวสถานศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ในรัฐเกรละ    โดยคำพิพากษาปีที่แล้วสร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่ชาวฮินดูในพื้นที่ ซึ่งเชื่อว่าการอนุญาตให้ผู้หญิง...