×

วันพืชมงคล

10 พฤษภาคม 2024

พระโคเสี่ยงทายแรกนา ปี 2567 กินหญ้า น้ำ และเหล้า น้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์ดี ค้าขายกับต่างประเทศดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง

วันนี้ (10 พฤษภาคม) มีการจัดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง    หนึ่งในช่วงสำคัญของพระราชพิธีคือการเสี่ยงทายของกินพระโคที่ใช้ในการทำหน้าที่ไถนา โดยพราหมณ์ได้เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ผลปรากฏว่า พระโคกินหญ้าและน้ำ ทำนายว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุด...
วันพืชมงคล 2566
17 พฤษภาคม 2023

ประชาชนแห่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อความสิริมงคล

วันนี้ (17 พฤษภาคม) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีฤกษ์พิธีไถหว่านระหว่างเวลา 08.09-08.39 น.   สำหรับปีนี้ ประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ทั้งนี้ ในปี 2566 พระยาแรกนาเสี่ยงท...
พระโคเสี่ยงทาย 2566
17 พฤษภาคม 2023

พระโคเสี่ยงทายแรกนาปี 2566 กินหญ้าและเหล้า น้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์ดี ค้าขายกับต่างประเทศดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง

วันนี้ (17 พฤษภาคม) มีการจัดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2566   หนึ่งในช่วงสำคัญของพระราชพิธีคือการเสี่ยงทายของกินพระโคที่ใช้ในการทำหน้าที่ไถนา โดยพราหมณ์ได้เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ผลปรากฏว่าพระโคกินหญ้า ทำนายว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และพระโคกินเหล้า ทำนายว่า...
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
13 พฤษภาคม 2022

ประชาชนแห่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในพิธีแรกนาขวัญ นำกลับไปบูชา ผลเสี่ยงทายพระโคปีนี้ น้ำท่าบริบูรณ์ ค้าขายดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง

วันนี้ (13 พฤษภาคม) ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง งานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา มีพระโคพอ และพระโคเพียง เป็นพระโคแรกนา   ซึ่งปีนี้พระโคเสี่ยงทายกินน้ำ หญ้า ถั่ว และเหล้า โหรทำนายว่าปีนี้น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี การคมนาคมสะดวกขึ...
27 เมษายน 2021

งดจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลฯ ปี 2564 ที่ท้องสนามหลวง เลี่ยงโควิด-19 ระบาด

วันนี้ (27 เมษายน) สำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564 ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญไม่สามารถดำเนินการจัดได้ตามปกติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีหนังสือถึงสำนักพระราชวัง...
11 พฤษภาคม 2020

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรีเป็นประธานพิธีหว่านข้าวแปลงนา สวนจิตรลดา วันพืชมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประกอบพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา    โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่หว่านข้าวปี 2563 พร้อมด้วย นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่...
9 พฤษภาคม 2019

ย้อน 7 ปี คำทำนายพระโคแรกนา สู่เศรษฐกิจภาคเกษตรไทย

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีนี้พระโคเสี่ยงทายเลือกกินน้ำ ข้าว หญ้า โหรหลวงพยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์   THE STANDARD พาย้อนไปสำรวจดูว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พระโคเสี่ยงทายเลือกของกิน 7 สิ่งในแต่ละปีว่าเลือกกินอะไรบ้าง เราพบข้อมูลน่าสนใจว่าพระโคเลือกกิน ‘หญ้า’ ทุกปี   ...
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
9 พฤษภาคม 2019

ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ-เสี่ยงทายพระโคกินข้าว น้ำ หญ้า น้ำท่าบริบูรณ์พอควร

วันที่ 9 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพิธีมณฑลท้องสนามหลวง ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช...
Royal Ploughing Ceremony - Sacred Cows'
9 พฤษภาคม 2019

เสี่ยงทายพระโคกินข้าว น้ำ หญ้า ทำนายว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562   หนึ่งในช่วงสำคัญของพระราชพิธีคือการเสี่ยงทายของกินพระโคที่ใช้ในการทำหน้าที่ไถนา โดยพราหมณ์ได้เสี่ยงทา...
The Royal Ploughing Ceremony Day
9 พฤษภาคม 2019

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลที่วัดพระแก้ว

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง (เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562)     ภาพ: สำนักพระราชวัง...


X
Close Advertising