×

วันพืชมงคล

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
13 พฤษภาคม 2022

ประชาชนแห่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในพิธีแรกนาขวัญ นำกลับไปบูชา ผลเสี่ยงทายพระโคปีนี้ น้ำท่าบริบูรณ์ ค้าขายดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง

วันนี้ (13 พฤษภาคม) ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง งานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา มีพระโคพอ และพระโคเพียง เป็นพระโคแรกนา   ซึ่งปีนี้พระโคเสี่ยงทายกินน้ำ หญ้า ถั่ว และเหล้า โหรทำนายว่าปีนี้น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี การคมนาคมสะดวกขึ...
27 เมษายน 2021

งดจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลฯ ปี 2564 ที่ท้องสนามหลวง เลี่ยงโควิด-19 ระบาด

วันนี้ (27 เมษายน) สำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564 ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญไม่สามารถดำเนินการจัดได้ตามปกติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีหนังสือถึงสำนักพระราชวัง...
11 พฤษภาคม 2020

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรีเป็นประธานพิธีหว่านข้าวแปลงนา สวนจิตรลดา วันพืชมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประกอบพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา    โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่หว่านข้าวปี 2563 พร้อมด้วย นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่...
9 พฤษภาคม 2019

ย้อน 7 ปี คำทำนายพระโคแรกนา สู่เศรษฐกิจภาคเกษตรไทย

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีนี้พระโคเสี่ยงทายเลือกกินน้ำ ข้าว หญ้า โหรหลวงพยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์   THE STANDARD พาย้อนไปสำรวจดูว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พระโคเสี่ยงทายเลือกของกิน 7 สิ่งในแต่ละปีว่าเลือกกินอะไรบ้าง เราพบข้อมูลน่าสนใจว่าพระโคเลือกกิน ‘หญ้า’ ทุกปี   ...
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
9 พฤษภาคม 2019

ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ-เสี่ยงทายพระโคกินข้าว น้ำ หญ้า น้ำท่าบริบูรณ์พอควร

วันที่ 9 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพิธีมณฑลท้องสนามหลวง ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช...
Royal Ploughing Ceremony - Sacred Cows'
9 พฤษภาคม 2019

เสี่ยงทายพระโคกินข้าว น้ำ หญ้า ทำนายว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562   หนึ่งในช่วงสำคัญของพระราชพิธีคือการเสี่ยงทายของกินพระโคที่ใช้ในการทำหน้าที่ไถนา โดยพราหมณ์ได้เสี่ยงทา...
The Royal Ploughing Ceremony Day
9 พฤษภาคม 2019

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลที่วัดพระแก้ว

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง (เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2562)     ภาพ: สำนักพระราชวัง...
28 เมษายน 2019

กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค ก่อนพระราชพิธีพืชมงคล

เมื่อวันที่ 27 เมษายน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ประจำปีพุทธศักราช 2562 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ องค์พระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นพิธีกรรมก่อนพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562     งานบวง...
15 พฤษภาคม 2018

ย้อน 10 ปีคำทำนายพระโคแรกนา กับฝนฟ้าและเศรษฐกิจภาคเกษตรไทย

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีนี้พระโคเสี่ยงทายเลือกกินน้ำ เหล้า หญ้า โหรหลวงพยากรณ์ว่าน้ำจะสมบูรณ์พอสมควร และเศรษฐกิจจะรุ่งเรือง    THE STANDARD พาย้อนไปสำรวจดูว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา พระโคเสี่ยงทายเลือกของกิน 7 สิ่ง ในแต่ละปีว่าเลือกกินอะไรบ้าง เราพบข้อมูลน่าสนใจว่าพระโคเลือกกิน ‘หญ้า’ ทุกปี    ขณะเดียว...
14 พฤษภาคม 2018

พลังความเชื่อ ประชาชนกรูเก็บเมล็ดพันธ์ุข้าว หลังพระยาแรกนาหว่านเสร็จ

ภายหลังเสร็จสิ้น ‘พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ’ ประชาชนจำนวนมากต่างกรูเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวมงคลที่พระยาแรกนาหว่าน แน่นบริเวณท้องสนามหลวง โดยประชาชนส่วนใหญ่เดินทางมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ     “ป้าจะนำข้าวเปลือกที่เก็บได้ไปผสมกับข้าวเปลือกที่คัดไว้แล้วเตรียมหว่านในแปลงนาเพื่อเป็นต้นกล้าต่อไป ป้าเชื่อว่าจะทำให้...

Close Advertising