×

เสี่ยงทายพระโคกินข้าว น้ำ หญ้า ทำนายว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร

09.05.2019
  • LOADING...
Royal Ploughing Ceremony - Sacred Cows'

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562

 

หนึ่งในช่วงสำคัญของพระราชพิธีคือการเสี่ยงทายของกินพระโคที่ใช้ในการทำหน้าที่ไถนา โดยพราหมณ์ได้เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโค ผลปรากฏว่าพระโคกิน ข้าว ทำนายว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี พระโคกิน น้ำ หญ้า ทำนายว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์

 

ส่วนพระยาแรกนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็น ‘พระยาแรกนา’ ประจำปี 2562 โดยก่อนเริ่มพิธี พระยาแรกนาจะเสี่ยงทายผ้านุ่ง โดยการตั้งสัตยาธิษฐานแล้วหยิบ

.

ปีนี้เสี่ยงทายได้ผ้านุ่ง 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

 

วันพืชมงคล เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน เป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกร และมีพระราชพิธีสำคัญคือ ‘พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ’ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พืชผล และเป็นการบำรุงขวัญเกษตรกรที่เตรียมการเพาะปลูกในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง

 

Royal Ploughing Ceremony - Sacred Cows'

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising