×

รุกขกร

17 มิถุนายน 2020

กรุงเทพมหานคร จัดอบรมปั้น ‘รุกขกร’ รุ่นใหม่ดูแลต้นไม้ใหญ่ใน กทม. เพื่อปฏิบัติงานได้แม่นยำ ถูกต้อง

วันนี้ (17 มิถุนายน) วิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับการดูแลต้นไม้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เครือข่ายต้นไม้ในเมือง สมาคมรุกขกรรมไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และยกระดับการปฏิบัติงานในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้อย่างถูกวิธีตามหลักรุกขกรรม เพื่อช่ว...
13 มีนาคม 2018

เปลือยความคิดสีเขียวของ อรยา สูตะบุตร กลุ่ม Big Trees กับภารกิจปกป้องต้นไม้ในป่าคอนกรีต

ข่าวสำคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่สีเขียวในเมืองช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ การที่เขตจตุจักรสั่งปรับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท เนื่องจากฝ่ายหลังตัดต้นไม้ 14 ต้น หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยพลการ เพื่อขยายพื้นที่ก่อสร้าง BTS สายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต   เมื่อพิจารณาจากกระแสกดดันให้เอาผิ...
13 มีนาคม 2018

คุยกับอาจารย์เดชา บุญค้ำ ผู้บัญญัติศัพท์ ‘รุกขกร’

เมืองยิ่งกว้างใหญ่ ธรรมชาติยิ่งน้อยลง เพราะถูกแทนที่ด้วยตึกรามบ้านช่อง กรุงเทพมหานครอาจจะพอมีปอดใหญ่ในรูปของสวนสาธารณะที่พอให้คนทั่วไปได้พึ่งพาใกล้ชิดธรรมชาติอยู่บ้าง แต่อย่างที่เราทราบกันดี เมืองหลวงของประเทศไทยติดอันดับท้ายๆ ในเรื่องอัตราพื้นที่สีเขียว เมื่อเทียบกับขนาดของเมือง   ในยุคที่ผู้คนโหยหาและตระหนักถึงความจำเป็นของสิ่งแวดล้อม ...

Close Advertising