×

กรุงเทพมหานคร จัดอบรมปั้น ‘รุกขกร’ รุ่นใหม่ดูแลต้นไม้ใหญ่ใน กทม. เพื่อปฏิบัติงานได้แม่นยำ ถูกต้อง

โดย THE STANDARD TEAM
17.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (17 มิถุนายน) วิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับการดูแลต้นไม้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ เครือข่ายต้นไม้ในเมือง สมาคมรุกขกรรมไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และยกระดับการปฏิบัติงานในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้อย่างถูกวิธีตามหลักรุกขกรรม เพื่อช่วยให้ต้นไม้มีสุขภาพดี มีความแข็งแรง ช่วยลดภาระงานและงบประมาณในการบำรุงรักษาต้นไม้ รวมถึงลดโอกาสเสี่ยงการเกิดอันตรายจากต้นไม้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร โดยมีหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สังกัดสำนักงานเขต ฝ่ายปลูกบำรุงรักษา หัวหน้าสวนสาธารณะ และบุคลากรด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ในการตัดแต่งต้นไม้อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ จึงจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญ  

 

สำหรับการอบรมนั้น วิทยากรอาจสอนหรือบรรยายในสิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมรู้แล้ว แต่การรับฟังซ้ำจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น รวมทั้งในการปฏิบัติงานด้วยความเคยชินนั้น อาจมีบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงเกิดขึ้นได้และอาจจะส่งผลเสียต่อการทำงาน จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตักตวงความรู้ และเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการอบรมอย่างเต็มที่ ใช้เวลาให้มีค่ามากที่สุด 

 

ในอนาคตการตัดแต่งต้นไม้ของกรุงเทพมหานครในแต่ละพื้นที่ จะต้องมีการปรับกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับในสังคม  

 

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ได้ให้ความร่วมมือระหว่างกันด้วยดีมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระงานดูแลต้นไม้ใหญ่ด้วยกระบวนการสั่งการและตรวจสอบการตัดแต่งต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักรุกขกรรมต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising