×

รัชดา ธนาดิเรก

4 ธันวาคม 2019

รัฐบาลเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ลดพื้นที่ปลูก ชาวสวนรายได้มั่นคง

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ซึ่งการยางแห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาและแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ ชาวสวนยางมีรายได้ที่มั่นคง ส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพารา พัฒนาระบบตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายยางพาราทั้งในแล...
19 พฤศจิกายน 2019

ครม. เห็นชอบเสนอ ‘อุทยานธรณีโคราช’ เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

วันนี้ (19 พฤศจิกายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยระบุว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้เสนออุทยานธรณีโคราช เข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยเตรียมส่งใบสมัครต่อสำนักเลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง...
6 พฤศจิกายน 2019

ครม. อนุมัติมาตรฐานไอเสียจากรถจักรยานยนต์ใหม่ หวังแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ

วันนี้ (6 พฤศจิกายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่า ที่ประชุมได้มีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.2915-2561 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5126 (พ.ศ.2562) ซึ่งกำหนดให้การผลิตรถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย-สารมลพิษจากเ...
งบประมาณ ‘63
7 ตุลาคม 2019

ครม. เคาะแบ่งสัดส่วน กมธ. งบประมาณ ‘63 ห่วงช่วงลงมติ ย้ำหาคนมีเวลาเป็นตัวแทนรัฐบาล

วันนี้ (7 ตุลาคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งตัวเลขไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีทั้งสิ้น 35 เล่ม ตามมาตรา 10 ของ พ.ร.บ. วิธีพิจารณางบประมาณฯ    ทั้งนี้ ครม. ยังมีความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมาธิการว...
2 ตุลาคม 2019

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงตรวจสอบข้อเท็จจริงลูกค้า โอนเงิน 5 หมื่นข้ามประเทศ ถูกตรวจสอบ ป้องกันก่อการร้าย

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (1 ตุลาคม) ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้เสมอกับมาตรฐานสากล   โดย ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐ...
11 พฤษภาคม 2018

อภิวัฒน์สยามด้วยความหวัง คุยกับ 4 นักการเมืองคนรุ่นใหม่ในวันปรีดี พนมยงค์

บรรยากาศเมื่อเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์เต็มไปด้วยความคึกคัก เนื่องจากมีการจัดงานวันปรีดี พนมยงค์ประจำปี ถึงแม้สภาพอากาศจะไม่เป็นใจนัก แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคจากประชาชนทุกเพศทุกวัยที่มีความสนใจทยอยกันเข้าร่วมงาน   ซึ่งไฮไลต์เด่นของงานนี้ คือการอภิปรายเรื่อง ‘อภิวัฒน์สยาม 2562: ความหวังและอนาคตประเทศไทย’ โ...
30 มีนาคม 2018

เมื่อนายกฯ เตรียมเปิดเพจเฟซบุ๊ก (อีกครั้ง) ย้อนดูผลงานเพจรัฐบาลที่นายกฯ ออกโรงตีปี๊บ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ต้องการให้มีช่องทางสำหรับประชาชนที่มีเรื่องเดือดร้อนหรือข้อเสนอใดๆ ในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนได้สื่อสารถึงนายกฯ หรือรัฐบาลโดยตรง โดยให้มีทั้งโทรศัพท์สายด่วน และเพจในเฟซบุ๊ก ซึ่งจะเป็นช่องทางเข้า...

Close Advertising