×

รัชดา ธนาดิเรก

12 พฤษภาคม 2020

ครม. อนุมัติขยายโควตานำเข้ามันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป แก้ปัญหาขาดวัตถุดิบในประเทศ ยันไม่กระทบเกษตรกร

วันนี้ (12 พฤษภาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องจากประเทศไทยมีความต้องการใช้มันฝั่งสดเพื่อแปรรูปปีละ 150,000-200,000 ตัน ซึ่งมากกว่าผลผลิตที่ผลิตได้ในประเทศเฉลี่ยปีละ 100,000-120,000 ตัน หรือร้อยละ 60 ของปริมาณความต้องการใช้ โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558-2562) มีอัตราความต้องการใช้มันฝรั่งภายในประเทศเพิ่มขึ้น ร้...
8 พฤษภาคม 2020

จุรินทร์สั่งกองทุนฟื้นฟูฯ แก้ระเบียบออกมาตรการพักชำระหนี้ ให้เกษตรกรบรรเทาผลกระทบโควิด-19

วันนี้ (8 พฤษภาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยที่ประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรลูกหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรก...
ศูนย์กลางผลิตอาหารอาเซียน
29 เมษายน 2020

รัฐบาลเคาะงบกว่า 6 พันล้าน พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารอาเซียนในปี 2570

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2570) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ ‘ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารแห่งอนาคตแห่งอาเซียนควบคู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก’ สินค้าเป้าหมาย เช่น ข้าวและธัญพืช ปศุสัตว์ ประมง ผักและผลไม้ เกษตรอินทรีย์ และยังมีกลุ่มสินค้าที...
10 เมษายน 2020

ประกาศพักชำระหนี้ 1 ปี ให้ผู้สูงอายุ ที่กู้เงินจากกองทุนผู้สูงอายุ ของบกลาง 689 ล้านจ่ายสงเคราะห์เพิ่มเติม

วันนี้ (10 เมษายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมี จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้แสดงความห่วงใยผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งรายได้จากการประกอบอาชีพลดลง และลูกหลานอาจไม่สามารถช่...
30 มีนาคม 2020

เคาะเงินช่วยเหลือผู้พิการกระทบโควิด-19 รายละ 1 พันบาท 2 ล้านคน พักหนี้ 1 ปี ลูกหนี้กองทุนส่งเสริมฯ

วันนี้ (30 มีนาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ที่ประชุมมีความห่วงใยผู้พิการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมติเห็นชอบ 4 มาตราการช่วยเหลือ คือ   1) ก...
16 มีนาคม 2020

รัฐบาลเสนองดสงกรานต์ 13-15 เม.ย.นี้ เตรียมสั่งปิดสถานศึกษา สนามกีฬา โรงภาพยนตร์ ในที่ประชุม ครม. พรุ่งนี้

วันนี้ (16 มีนาคม) เวลา 15.00 น. รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ @Rachadaspoke ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เสนอให้มีการเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 13-14 เมษายนนี้ ออกไปก่อน นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ปิดมหาวิทยาลัย โรงเรียน (รวมอินเตอร์) สถานกวดวิชา สนามมวย สนามชนไก่ ผับ โรงภาพยนตร์ (ที่มีคนชุมนุมเกิน 50 คน...
10 มีนาคม 2020

ครม. เห็นชอบข้อเสนอ กสม. แก้ปัญหา พนง. จ้างเหมาบริการภาครัฐ ไม่ได้รับความเป็นธรรมการปฏิบัติงาน

วันนี้ (10 มีนาคม) รัชดา​ ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี​ ระบุว่า​ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ​ (กสม.) ในประเด็น พนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ลูกจ้างควรได้รับ เช่น สิทธิการลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อน โดยได้รับค่...
17 มกราคม 2020

เตรียมของบบูรณาการกระทรวง 8.9 พันล้าน ปี 64 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้ (17 มกราคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมี จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก วงเงินงบประมาณ 8.9 พันล้...
รัชดา ธนาดิเรก
15 มกราคม 2020

ครม. เห็นชอบทุ่มงบปี 64 ด้านการอุดมศึกษา วิจัยและพัฒนา 5.7 หมื่นล้าน

เมื่อวานนี้ (14 มกราคม) ที่ทำเนียบรัฐบาล รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพคน ผลิตกำลังคนสาขาขาดแคลนให้เพียงพอต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์รัฐบาล การจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ การลดความเหลื่อมล...
19 ธันวาคม 2019

รัฐบาลรับ 11 ข้อเสนอช่วยชาวประมง พร้อมเร่งแก้ปัญหา ปักธงไทยปลอดไอยูยู

วันนี้ (19 ธันวาคม) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง หลังจากไม่นานมานี้ สมาคมประมงแห่งประเทศไทย และกลุ่มพี่น้องชาวประมง 22 จังหวัด เข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบจากการดำเนินงานประมงที่เข้มงวด ภายหลังประเทศไทยถูกปลดจากใบเหลืองการทำประมงผิ...

Close Advertising