×

มหรสพสมโภช

มหรสพสมโภช
17 พฤษภาคม 2019

รวมไฮไลต์มหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ที่ต้องไปดู 22-28 พ.ค. นี้

ภายหลังจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จะมีการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ทางกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดการแสดงมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย   ซึ่งการ...
24 ตุลาคม 2017

‘ละครมโนห์รา’ ละครนอกยุคสองพัน สีสันงานมหรสพสมโภชที่ถือกำเนิดนอกรั้ววัง

  ละครในถูกตีกรอบไว้ด้วยนักแสดงที่เป็นหญิงล้วน บวกท่วงทำนองที่เชื่องช้า        เป็นที่น่าสังเกตว่าในการแสดงมหรสพสมโภชครั้งสำคัญอย่างงานออกพระเมรุนั้น นาฏศิลป์ที่ถูกบรรจุไว้มักจะเป็นนาฏศิลป์อันวิจิตรที่มีต้นกำเนิดจากรั้ววัง ไม่ว่าจะเป็นหุ่นหลวง หนังใหญ่ โขน หรือละครใน ทว่าในงานออกพระเมรุ พระบาทสมเด็จพระปรมิ...
21 ตุลาคม 2017

จาก ‘หนังใหญ่’ พระนครไหวสู่ความยิ่งใหญ่ของ ‘โขน’ ที่สุดแห่งมหรสพสมโภชในงานออกพระเมรุ

     ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ 12 แห่งทั่วประเทศร่วม 1,000 คน ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ เพื่อฝึกซ้อมการแสดงชุดยิ่งใหญ่ที่สุด นั่นก็คือ ‘โขน’ นาฏศิลป์อันเป็นดั่งหัวใจของงานมหรสพสมโภชที่จะจัดแสดงในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร     &nbs...
9 ตุลาคม 2017

หนึ่งเดียวในโลกกับ ‘บัลเลต์มโนห์รา’ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี และการถือกำเนิดของบัลเลต์สายเลือดไทย

     ย้อนไปเมื่อ พ.ศ. 2502 ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงโนราของคณะพุ่ม เทวา หรือเป็นที่รู้จักกันดีในปักษ์ใต้ว่า โนราขุนอุปถัมภ์นรากร ณ พลับพลาที่ประทับจังหวัดพัทลุง ครั้งนั้นพระองค์ทรงเกิดความสนพระทัยในท่วงท่าและความสนุกสนานของศิลปะพื้นบ้านของท้องถิ่นเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นไม่นานราว พ.ศ. ...
6 ตุลาคม 2017

ซ้อมแสดงละครหุ่น พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

     วันนี้ (6 ต.ค.) ณ โรงละครแห่งชาติ นาฏศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กว่า 300 คน ร่วมจัดซ้อมการแสดงละครหุ่นหลวง และหุ่นกระบอก ซึ่งเป็นหนึ่งในการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      การจัดซ้อมก...
4 ตุลาคม 2017

อลังการตระการตา การแสดงต่างๆ ในมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

     นอกจากความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติของการก่อสร้างพระเมรุมาศแล้ว อีกสิ่งที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ การแสดงมหรสพสมโภช ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่สืบปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยครั้งอยุธยา      การแสดงมหรสพสมโภชถือเป็นสัญลักษณ์ของงานออกทุกข์ หรือ การออกพระ...
29 กันยายน 2017

การซ้อมแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

     วันที่ 29 ก.ย. ที่โรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดซ้อมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร-ยกรบ-รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งจะแสดงบริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้แสดงเป็นนาฏศิลปินจากสำนักการสังคีต นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปทั่...
20 กันยายน 2017

ประมวลภาพซ้อมมหรสพสมโภช บัลเลต์มโนราห์

       20 กันยายน 2560 ณ โรงละครแห่งชาติ ทางสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ทำการซ้อมการแสดงชุดการแสดงบัลเลต์เรื่องมโนราห์ (Kinari Suite) ที่ใช้เพลงพระราชนิพนธ์ประกอบการแสดงอย่างบทเพลง A Love Story (ภิรมย์รัก) และ Blue Day (อาทิตย์อับแสง) โดยวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร      ซึ่งการแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงมหรส...

Close Advertising