×
251059

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

22 พฤษภาคม 2019

ซ้อมการแสดงม่านน้ำตระการตา ‘แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า’

การซ้อมแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ ไฟประดับ ชุด ‘แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า’ ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม เวลา 18.30-21.30 น. บริเวณสนามหลวง และทุกจังหวัดทั่วประเทศ   โดยการแสดงประกอบไปด้วยดวงไฟ LED หลากสีสันที่ประดับกับดอกไม้และต้นไม้บริเวณสนามฝั่งทิศใต้ นอกจ...
มหรสพสมโภช
17 พฤษภาคม 2019

รวมไฮไลต์มหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ที่ต้องไปดู 22-28 พ.ค. นี้

ภายหลังจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จะมีการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ทางกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดการแสดงมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย   ซึ่งการ...
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
13 พฤษภาคม 2019

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชกระแสขอบใจและชมเชยทุกฝ่ายร่วมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม สำนักพระราชวังเผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความว่า   เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ...
7 พฤษภาคม 2019

คุณหญิงพจมานนำครอบครัว พนักงานเครือชินวัตร ถวายราชสดุดีในหลวง รัชกาลที่ 10

วันนี้ (7 พ.ค.) ครอบครัวชินวัตร กลุ่มบริษัทในเครือชินวัตร มูลนิธิไทยคม นำโดย คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในเครือทั่วประเทศ จัดพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 และร่วมพิธีถวายสังฆทาน เพ...
7 พฤษภาคม 2019

ช้าง 10 เชือกเข้ากรุงเทพฯ ถวายพระพรชัยมงคลหน้าสีหบัญชร

กลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน นำช้าง 10 เชือกจากวังช้างอยุธยาและตัวแทนชาวช้างทั้งประเทศในนามกลุ่มคชสารคู่แผ่นดินจำนวน 500 คน เดินเทิดพระเกียรติแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนไปถวายพระพรชัยมงคลหน้าสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสม...
7 พฤษภาคม 2019

รัฐบาลเชิญชมมหรสพสมโภช 7 วัน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22-28 พ.ค. นี้

รัฐบาลเตรียมจัดมหรสพสมโภช 7 วัน 7 คืน บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22-28 พ.ค. นี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562   รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมรับชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค. นี้ ซึ่งจะมีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 7...
6 พฤษภาคม 2019

เพราะทุกวินาทีคือประวัติศาสตร์ ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3-6 พฤษภาคม 2562

THE STANDARD รวบรวมภาพประทับใจในทุกเสี้ยววินาทีสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บันทึกห้วงประวัติศาสตร์ไว้ในจิตใจของปวงชนชาวไทย     ฟ้าสีทองเรืองรองเหนือพระบรมมหาราชวัง ในวันมงคลเริ่มการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 พฤษภาคม ที่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ได้อ่านประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถือเป็นการเริ่มต้นพระราชพิธีโดยสมบูรณ์ Photo: ฐานิส สุดโต ...
6 พฤษภาคม 2019

พสกนิกรชาวไทยเฝ้ารับเสด็จ ในหลวง-พระราชินี-พระบรมวงศานุวงศ์ ออกสีหบัญชร

บรรยากาศพสกนิกรชาวไทยเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เมื่อช่วงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม เมื่อเสด็จออก พสกนิกรชาวไทยร่วมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องทั่วทั้งมณฑลพิธี ขณะเดียวกันต่างแสดงพลังความสามัคคีและน้ำใจคนไทย...
6 พฤษภาคม 2019

ประชาชนร่วมชื่นชมโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์

ประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จออกสีหบัญชร มีโอกาสได้รับชมโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   โดยฝูงโดรนบินแปรอักษร 10 ภาพ ร่วมกับการบรรเลงเพลงซิมโฟนี เป็นระยะเวลาประมาณ 30 นาที   การแสดงชุดที่ 1 ‘เทิดไท้องค์ราชัน...