×

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
5 พฤษภาคม 2019

ชมคลิป: พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ในรัชกาลที่ 10

พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ในรัชกาลที่ 10 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 5 พฤษภาคม 2562...
ถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
5 พฤษภาคม 2019

Live: การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

'พระราชพิธีบรมราชาภิเษก' วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562   การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ...
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
5 พฤษภาคม 2019

ชมคลิป: ช่างภาพเยาวชนจิตอาสากับหัวใจการทำความดีที่ยิ่งใหญ่

เครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสาลงพื้นที่รอบบริเวณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อร่วมบันทึกภาพเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์และความประทับใจของประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ...
5 พฤษภาคม 2019

5 พ.ค. 2562 – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2562   เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม...
5 พฤษภาคม 2019

พสกนิกรไทยจากทุกสารทิศเดินทางมาร่วมชมพระบารมี เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเข้มงวด แพทย์แนะหมั่นสำรวจอาการตนเอง

บริเวณถนนประชาธิปไตย เขตพระนคร คลาคล่ำไปด้วยมวลหมู่พสกนิกรผู้จงรักภักดีที่เดินทางมาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองอันเป็นมงคลเพื่อมาร่วมชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยหมายกำหนดการวันนี้ (5 พ.ค.) จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุห...
5 พฤษภาคม 2019

รัชกาลที่ 10 เสด็จฯ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

วันที่ 5 พฤษภาคม การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย   เวลา 09.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวิน...
5 พฤษภาคม 2019

ปักหลักข้ามคืนจองพื้นที่ชื่นชมพระบารมีในหลวงเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

ประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค   โดยตามหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาส...
5 พฤษภาคม 2019

พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ในรัชกาลที่ 10

    พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ในรัชกาลที่ 10   พระปรมาภิไธยก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   พระปรมาภิไธยหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบ...
5 พฤษภาคม 2019

ภาพประทับใจพสกนิกร รัชกาลที่ 10 ประทับพระราชยานพุดตานทอง สมเด็จพระราชินี พระเจ้าหลานเธอฯ ทอดพระเนตร

วานนี้ (4 พ.ค.) เมื่อเวลา 16.38 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง เสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย และเสด็จฯ ไปยังเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษา ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ...
5 พฤษภาคม 2019

ประมวลภาพรัชกาลที่ 10 เสด็จฯ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

สำนักพระราชวังเผยแพร่ภาพการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดร แล้วเสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ...

X
Close Advertising