Menu

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

24 พฤษภาคม 2019

นายกฯ เผย ‘ในหลวง’ ทรงมีพระราชกระแสขอบใจประชาชนทุกฝ่าย ร่วมใจจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวานนี้ (23 พ.ค.) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในงานพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีข้าราชการ, ประชาชนผู้ปฏิบัติงาน และจิตอาสา ทั้งในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดต่างๆ พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 6,000 คน เข้าร่วมงานครั้งนี้   โดยโอกาสนี้ นายกรั...
22 พฤษภาคม 2019

ซ้อมการแสดงม่านน้ำตระการตา ‘แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า’

การซ้อมแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ ไฟประดับ ชุด ‘แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า’ ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม เวลา 18.30-21.30 น. บริเวณสนามหลวง และทุกจังหวัดทั่วประเทศ   โดยการแสดงประกอบไปด้วยดวงไฟ LED หลากสีสันที่ประดับกับดอกไม้และต้นไม้บริเวณสนามฝั่งทิศใต้ นอกจ...
มหรสพสมโภช
17 พฤษภาคม 2019

รวมไฮไลต์มหรสพสมโภช พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ที่ต้องไปดู 22-28 พ.ค. นี้

ภายหลังจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จะมีการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ทางกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดการแสดงมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย   ซึ่งการ...
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
13 พฤษภาคม 2019

‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชกระแสขอบใจและชมเชยทุกฝ่ายร่วมจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม สำนักพระราชวังเผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความว่า   เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ...
7 พฤษภาคม 2019

คุณหญิงพจมานนำครอบครัว พนักงานเครือชินวัตร ถวายราชสดุดีในหลวง รัชกาลที่ 10

วันนี้ (7 พ.ค.) ครอบครัวชินวัตร กลุ่มบริษัทในเครือชินวัตร มูลนิธิไทยคม นำโดย คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานในเครือทั่วประเทศ จัดพิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 และร่วมพิธีถวายสังฆทาน เพ...
7 พฤษภาคม 2019

ช้าง 10 เชือกเข้ากรุงเทพฯ ถวายพระพรชัยมงคลหน้าสีหบัญชร

กลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน นำช้าง 10 เชือกจากวังช้างอยุธยาและตัวแทนชาวช้างทั้งประเทศในนามกลุ่มคชสารคู่แผ่นดินจำนวน 500 คน เดินเทิดพระเกียรติแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนไปถวายพระพรชัยมงคลหน้าสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสม...
7 พฤษภาคม 2019

รัฐบาลเชิญชมมหรสพสมโภช 7 วัน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22-28 พ.ค. นี้

รัฐบาลเตรียมจัดมหรสพสมโภช 7 วัน 7 คืน บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22-28 พ.ค. นี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562   รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมรับชมมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค. นี้ ซึ่งจะมีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 7...
6 พฤษภาคม 2019

เพราะทุกวินาทีคือประวัติศาสตร์ ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3-6 พฤษภาคม 2562

THE STANDARD รวบรวมภาพประทับใจในทุกเสี้ยววินาทีสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บันทึกห้วงประวัติศาสตร์ไว้ในจิตใจของปวงชนชาวไทย     ฟ้าสีทองเรืองรองเหนือพระบรมมหาราชวัง ในวันมงคลเริ่มการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 พฤษภาคม ที่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ได้อ่านประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ถือเป็นการเริ่มต้นพระราชพิธีโดยสมบูรณ์ Photo: ฐานิส สุดโต ...
6 พฤษภาคม 2019

พสกนิกรชาวไทยเฝ้ารับเสด็จ ในหลวง-พระราชินี-พระบรมวงศานุวงศ์ ออกสีหบัญชร

บรรยากาศพสกนิกรชาวไทยเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เมื่อช่วงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม เมื่อเสด็จออก พสกนิกรชาวไทยร่วมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องทั่วทั้งมณฑลพิธี ขณะเดียวกันต่างแสดงพลังความสามัคคีและน้ำใจคนไทย...