×

พรรษิษฐ์ ต่อสุวรรณ

พรรษิษฐ์ ต่อสุวรรณ
29 พฤศจิกายน 2021

มองบทเรียนทุบสกาลา ส่องขุมทรัพย์จุฬาฯ ผ่านชีวิตของ ‘พรรษิษฐ์ ต่อสุวรรณ’

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากความเป็นสถาบันการศึกษาอันเก่าแก่พร้อมชื่อเสียงด้านวิชาการที่มีมายาวนานแล้ว อีกด้านหนึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมี ‘สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย’ หน่วยงานที่ทำกำไรจากที่ดินทำเลทองใจกลางเมืองนับแต่ความเป็นเมืองขยายจากพระนครมาทางฝั่งตะวันออก จุฬาฯ ทำธุรกิจจากการเป็นแลนด์ลอร์ดมานา...

Close Advertising