×

ประชากรไทย

2 พฤศจิกายน 2539 คือวันที่ประเทศไทยมีประชากรครบ 60 ล้านคน
2 พฤศจิกายน 2020

2 พ.ย. 2539 – ประเทศไทยมีประชากรครบ 60 ล้านคน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2539 คือวันที่ประเทศไทยมีประชากรครบ 60 ล้านคนเป็นครั้งแรก โดยคาดการณ์ว่ามีเด็กทารก 10 คน คลอดในเวลา 09.48 น. โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล    ข้อมูลจากข้อมูลในเว็บไซต์กรมอนามัยระบุว่า ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2539 ที่มีประชากรครบ 60 ล้านคน ทางการได้มีกิจกรรมถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ช่อง 5 มีการรายงานผลการเ...
14 มกราคม 2020

เปิดตัวเลขประชากรไทยประจำปี 2562

สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้ว พบว่าประเทศไทยมีราษฎรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้       ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต...


X
Close Advertising