×

เปิดตัวเลขประชากรไทยประจำปี 2563

12.03.2021
  • LOADING...
จำนวนประชากรไทย_Info

สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้ว พบว่าประเทศไทยมีราษฎรเพศหญิงมากกว่าเพศชายตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

จำนวนประชากรไทย_Info

 

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising