×

เปิดตัวเลขประชากรไทยประจำปี 2562

14.01.2020
  • LOADING...

สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้ว พบว่าประเทศไทยมีราษฎรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories