×
348648

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

31 มีนาคม 2020

เพจ ‘วน’ แจกถุงขยะแยกหน้ากากอนามัย ส่งมอบให้โรงพยาบาลที่ต้องการ

โครงการวน โดย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ประกาศสนับสนุนการแจกถุงสำหรับแยกหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้กับสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ถุง เพื่อแยกขยะติดเชื้อหรือหน้ากากอนามัยใช้แล้วไปกำจัดอย่างถูกวิธี   โดยถุงดังกล่าวมีหูรูด ทำให้ใช้งานสะดวกทั้งผู้ใช้และผู้เก็บ ช่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสขยะติดเชื้อได้ มีสีขาวโปร่งแสง ทำให้เห็...