×

นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
14 มกราคม 2022

14 มกราคม 2565 – วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ย้อนไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532 ถือเป็นก้าวสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ คือ การที่รัฐบาลได้สั่งยกเลิกให้สัมปทานทำไม้ทั่วประเทศ เนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 โดยเฉพาะที่ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า จำเป็นต้อง...
1 กันยายน 2018

กรมอุทยานแห่งชาติร่วมไว้อาลัย สืบ นาคะเสถียร ย้ำเจ้าหน้าที่รักษาผืนป่าไทย

จเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้, ปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, บุญเกิด ร่องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลและวางพวงหรีดเพื่อระลึกถึงการจากไปของ ‘สืบ นาคะเสถียร’ และ เจ้าหน้าที่ที่สละชีวิตเพื่อรักษาผืนป่าของไทย ...

X
Close Advertising