×

14 มกราคม 2565 – วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

โดย THE STANDARD TEAM
14.01.2022
  • LOADING...
วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ย้อนไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532 ถือเป็นก้าวสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ คือ การที่รัฐบาลได้สั่งยกเลิกให้สัมปทานทำไม้ทั่วประเทศ เนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 โดยเฉพาะที่ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า จำเป็นต้องรณรงค์ต่อเนื่องและระยะยาว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 14 มกราคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เพื่อให้ประชาชนในชาติได้ตระหนักถึงผลเสียหายที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising