×

ทรัพยากรน้ำ

การประปานครหลวง
20 กันยายน 2023

เผยโฉมเยาวชนเจ้าของรางวัลชนะเลิศกิจกรรม ‘ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์’ ภารกิจครีเอตไอเดียอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืนโดย กปน. [ADVERTORIAL]

“หากใช้น้ำอย่างไม่รู้คุณค่า ในอนาคตอาจไม่มีน้ำให้ใช้” นี่เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมานานแต่สถานการณ์น้ำก็ยังน่าเป็นห่วง การประปานครหลวง (กปน.) เผยว่า ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้งจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ และกำลังเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ฝนทิ้งช่วงในปี 2566 และอาจจะส่งผลกระทบยาวนานไปถึงปี 2567 ทำให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและล...
28 มีนาคม 2023

นักวิทย์พบน้ำในหินลูกปัดแก้ว​ที่เก็บมาจากผิวดวงจันทร์อาจสามารถสกัดเพื่อบริโภคในอนาคต

ตามที่เราเคยรับรู้กันมา ดวงจันทร์นั้นไร้อากาศ ไม่มีท้องฟ้า ไม่มีเมฆ และแน่นอนว่าไม่มีน้ำ แต่การศึกษาในช่วง 20 ปีที่ผ่านมากลับพบว่าดวงจันทร์ได้เก็บกักน้ำในรูปแบบต่างๆ เอาไว้เป็นปริมาณไม่น้อย   ที่มาของน้ำบนดวงจันทร์นั้น บางส่วนเป็นโมเลกุลน้ำที่หลุดออกไปจากชั้นบรรยากาศโลก บางส่วนมาจากการพุ่งชนของดาวหางและดาวเคราะห์น้อย บางส่วนอยู่ในรูปของน...
23 มีนาคม 2023

UN เตือน วิกฤตน้ำโลกจากการบริโภคเกินจำเป็นและภาวะโลกรวน อาจรุนแรงจน ‘ควบคุมไม่ได้’

องค์การสหประชาชาติ (UN) เผยแพร่รายงานการพัฒนาน้ำโลก เตือนโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์น้ำที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ อันเนื่องจากความต้องการบริโภคน้ำที่เพิ่มมากขึ้นและผลกระทบที่ขยายตัวจากภาวะโลกรวน ซึ่งก่อให้เกิดแรงกดดันมหาศาลต่อทรัพยากรน้ำทั่วโลก   การเผยแพร่รายงานของ UN มีขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดด้านน้ำ ปี 2023 (UN 2023 Wat...
22 มีนาคม 2023

22 มีนาคม – วันน้ำโลก (WORLD WATER DAY)

จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็น ‘วันน้ำโลก’ หรือ ‘World Water Day’ โดยเริ่มต้นในปี 1993 เป็นปีแรก และชักชวนให้ประเทศต่างๆ รับเป็นวันสิ่งแวดล้อมของชาติ เพื่อช่วยกันดูแล บํารุงรักษา และจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสําหรับอนาคต โดยจะใช้คําขวัญแต่ละปีต่างกัน ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื...
อนุชา บูรพชัยศรี
6 กันยายน 2022

ครม. อนุมัติ 912 ล้าน บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน-ฤดูแล้ง 576 โครงการ

วันนี้ (6 กันยายน) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลาง กรอบวงเงิน 911.7120 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2565/66 เพิ่มเติม จำนวน 576 โครงการ โดย...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
9 สิงหาคม 2022

ครม. เคาะงบกว่า 4 พันล้าน ให้ 5 กระทรวงรับมือจัดการน้ำทั้งฤดูฝน-แล้ง มหาดไทยได้มากที่สุด 2.2 พันล้าน

วันนี้ (9 สิงหาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบกลาง กรอบวงเงิน 4,019.80 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2565/2566 จำนวน 1,361 รายการ ให้กับ 5 กระทรวง 13 หน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ แล...
‘ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ’ หลักคิดด้านการจัดสรรทรัพยากรน้ำคืนสู่สังคมของอีสท์ วอเตอร์
21 มกราคม 2021

ชมคลิป: ‘ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ’ หลักคิดด้านการจัดสรรทรัพยากรน้ำคืนสู่สังคมของอีสท์ วอเตอร์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด     [IN PARTNERSHIP WITH EASTWATER]  ...
ประวิตร ประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทน้ำ 20 ปี สั่งเดินหน้าต่อเนื่อง เห็นชอบแผนดึงน้ำโขงใช้ประโยชน์
24 ธันวาคม 2020

ประวิตร ประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทน้ำ 20 ปี สั่งเดินหน้าต่อเนื่อง เห็นชอบแผนดึงน้ำโขงใช้ประโยชน์

วันนี้ (24 ธันวาคม) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมน้ำปิง อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร   ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ช่วงปี พ.ศ.2561-2563 ทั้...
สมดุลน้ำและการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม
20 พฤศจิกายน 2020

สมดุลน้ำและการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

'น้ำ' ถือเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม ถึงแม้ประเทศไทยจะมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ทรัพยากรน้ำก็ยังมีอยู่อย่างจำกัด และยังเกิดปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี แล้วในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ จะมีวิธีการบริหารจัดการน้ำอย่างไร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ   ...


X
Close Advertising