×

UN เตือน วิกฤตน้ำโลกจากการบริโภคเกินจำเป็นและภาวะโลกรวน อาจรุนแรงจน ‘ควบคุมไม่ได้’

23.03.2023
  • LOADING...

องค์การสหประชาชาติ (UN) เผยแพร่รายงานการพัฒนาน้ำโลก เตือนโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์น้ำที่อาจทวีความรุนแรงขึ้นจนไม่สามารถควบคุมได้ อันเนื่องจากความต้องการบริโภคน้ำที่เพิ่มมากขึ้นและผลกระทบที่ขยายตัวจากภาวะโลกรวน ซึ่งก่อให้เกิดแรงกดดันมหาศาลต่อทรัพยากรน้ำทั่วโลก

 

การเผยแพร่รายงานของ UN มีขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดด้านน้ำ ปี 2023 (UN 2023 Water Conference) ที่จัดขึ้นในนครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ (22 มีนาคม)

 

โดยรายงานระบุว่า อัตราการใช้น้ำทั่วโลกเพิ่มขึ้นประมาณ 1% ต่อปี ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของจำนวนประชากรและรูปแบบการบริโภคที่เปลี่ยนไป 

 

นอกจากนี้คาดว่าภายในปี 2050 จำนวนประชาชนในเขตเมืองที่ขาดแคลนน้ำจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 930 ล้านคนในปี 2016 เป็นกว่า 2.4 พันล้านคน หรือเกือบ 2 เท่า โดยความต้องการน้ำในเขตเมืองก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่า 80% ภายในปี 2050 เช่นกัน

 

ทั้งนี้ ริชาร์ด คอนเนอร์ ผู้เขียนหลักของรายงาน กล่าวในการแถลงข่าว โดยเน้นย้ำว่า “หากไม่มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ จะเกิดวิกฤตการณ์ทั่วโลกขึ้นอย่างแน่นอน”

 

จากข้อมูลในรายงานชี้ว่าการเข้าถึงน้ำนั้นเป็นปัญหาใหญ่ ณ ปัจจุบัน โดยพบว่าประชากรกว่า 2 พันล้านคนไม่มีน้ำดื่มสะอาดสำหรับบริโภค และ 3.6 พันล้านคนไม่สามารถเข้าถึงน้ำที่มีการจัดการสุขอนามัยอย่างปลอดภัย

 

ขณะที่ราว 10% ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตความเครียดน้ำ (Water Stress) หรือภาวะขาดแคลนน้ำจืดในระดับที่สูงอยู่แล้ว

 

โดยรายงานระบุว่า ภาวะขาดแคลนน้ำตามฤดูกาลจะเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เช่น แอฟริกากลาง เอเชียตะวันออก และบางส่วนของทวีปอเมริกาใต้ ขณะเดียวกันภาวะขาดแคลนจะยิ่งเลวร้ายลงในแถบตะวันออกกลางและภูมิภาคซาเฮล (Sahel) ซึ่งเป็นเขตรอยต่อทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกา ซึ่งขาดแคลนน้ำอยู่แล้ว

 

คอนเนอร์ยังชี้ว่าการเติบโตของเมืองและอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรกำลังเพิ่มปัญหาการขาดแคลนน้ำที่มีอยู่ โดยภาคการเกษตรเพียงอย่างเดียวพบว่าใช้น้ำมากถึง 70% ของทั้งโลก

 

ขณะที่ภัยแล้งที่รุนแรงและยืดเยื้อ ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้นจากภาวะโลกรวน ยังสร้างแรงกดดันต่อระบบนิเวศ ซึ่งอาจมีผลกระทบที่ ‘ร้ายแรง’ ทั้งต่อพันธุ์พืชและสัตว์

 

อย่างไรก็ตาม คอนเนอร์ระบุว่าทางออกของวิกฤตน้ำโลกนี้ รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดียิ่งขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรน้ำ โดยการควบคุมน้ำท่วมและมลพิษ การแบ่งปันข้อมูล และความพยายามเพื่อลดระดับมลพิษจากโลกที่ร้อนขึ้น ควรเปิดประตูไปสู่ความร่วมมือเพิ่มเติม และเพิ่มการเข้าถึงกองทุนน้ำให้มากขึ้น

 

ภาพ: Christopher Furlong / Getty Images

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising