×

22 มีนาคม – วันน้ำโลก (WORLD WATER DAY)

โดย THE STANDARD TEAM
22.03.2023
  • LOADING...

จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็น ‘วันน้ำโลก’ หรือ ‘World Water Day’ โดยเริ่มต้นในปี 1993 เป็นปีแรก และชักชวนให้ประเทศต่างๆ รับเป็นวันสิ่งแวดล้อมของชาติ เพื่อช่วยกันดูแล บํารุงรักษา และจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสําหรับอนาคต โดยจะใช้คําขวัญแต่ละปีต่างกัน ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising