×

ตุลาการ

ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนออกหนังสือทวงถามถึงสถาบันตุลาการ ทบทวนการปล่อยชั่วคราว ไม่ละเลยความเป็นมนุษย์
29 เมษายน 2021

ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนออกหนังสือทวงถามถึงสถาบันตุลาการ ทบทวนการปล่อยชั่วคราว ไม่ละเลยความเป็นมนุษย์

วานนี้ (28 เมษายน) ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้ออกหนังสือทวงถามถึงผู้พิพากษาที่พิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว พริษฐ์ ชิวารักษ์ ถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาและประธานศาลฎีกา โดยมีเนื้อหาระบุว่า   ที่ผ่านมาภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้มีจดหมายเปิดผนึก แถลงการณ์ หนังสือ คำประกาศ ฯลฯ ถึงสถาบันตุลาการ เพื่อสื่อสารถึงสิทธิในการได้รับการปล่อยชั่วคราว...
13 กรกฎาคม 2020

วุฒิสภามีมติเสียงข้างมากเห็นชอบ ‘บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์’ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่แล้ว

วันนี้ (13 กรกฎาคม) ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงคะแนนความเห็นชอบให้ ‘บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์’ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 12 วรรค 8 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 ด้วยคะแนนเสียง ให้ความเห็นชอบ 206 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 12 เสียง ไม่ออกเสียง 11 เสียง   โดยผลการออกเสียงลงคะแนนผู้ได้รับกา...
5 มีนาคม 2020

ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เลือก วรวิทย์ กังศศิเทียม เป็นประธานคนใหม่ หลังคนเก่าหมดวาระ

วันนี้ (5 มีนาคม) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 4 คนในชุดปัจจุบันคือ วรวิทย์ กังศศิเทียม, ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ ปัญญา อุดชาชน ได้ประชุมร่วมกับว่าที่ 4 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคือ อุดม สิทธิวิรัชธรรม อดีตประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตในศาลฎีกา, วิรุฬห์ แสงเทียน อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและอดีตรองประธานศาลฎีกา, จิรนิติ หะวานนท์ ...
13 กรกฎาคม 2018

สนช. รับหลักการขึ้นเงินเดือนศาล-องค์กรอิสระ แจงปรับเพื่อให้ฝนตกทั่วฟ้า

สนช. รับหลักการกฎหมายขึ้นเงินเดือนศาล-ตุลาการ-องค์กรอิสระแล้ว ปรับให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเพื่อให้ฝนตกทั่วฟ้า วานนี้ (12 ก.ค.) ที่รัฐสภา การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และอ...

X
Close Advertising