×

ชัยชนะ มิตรพันธ์

Sea Insights Forum
29 กันยายน 2021

ชมคลิป: 3 ภาคส่วนสรุปเทรนด์ดิจิทัล กุญแจฟื้นไทยหลังโรคระบาด l Sea Insights Forum Highlight

หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในช่วงโควิด คือการที่โลกได้ขยับเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวแล้ว และอินไซต์ล่าสุดของ Sea Insights และ WEF ได้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเองได้รับผลกระทบอย่างหนัก จำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อฟื้นตัวและเดินหน้าต่อในโลกยุคดิจิทัล ดังนั้นหนึ่งในคำถามที่ต้องการคำตอบมากที่สุดในเวลานี้คือ เทรนด์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร กุญแจฟื้นไทย...
Sea Insights: Shaping the Post-Pandemic Future of Thailand
28 กันยายน 2021

อนาคตไทยในยุคดิจิทัลโลกหลังโรคระบาด จากเวทีสนทนา Sea Insights: Shaping the Post-Pandemic Future of Thailand

วิกฤตโรคระบาดแห่งทศวรรษสร้างผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงให้โลกมากมาย และยังทิ้งความท้าทายไว้ให้มนุษย์ในหลายมิติ หลายประเทศทั่วโลกเริ่มพูดเรื่องการฟื้นตัว หลังวัคซีนได้รับการกระจายไปทั่วโลก แล้วประเทศไทยเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ประเทศไทยเองจะอยู่จุดไหนในกราฟการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกหลังโควิด-19 ที่กำลังขับเคลื่อนและฟื้นฟูด้วยเทคโนโลยีด...

Close Advertising